Chúa Nhật Tuần XXIV TNA

                                                     Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ Tế :  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha đầy lòng yêu thương, Chúa luôn kêu gọi, ban ơn phù trợ, và sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho người tội lỗi thật lòng ăn năn hối cải trở về với Chúa. Cậy trông vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời tha thiết nguyện xin.

  1. Chúa Kitô đã xây dựng Hội Thánh Chúa trên nền tảng vững chắc là các Tông Đồ. Xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, biết noi gương Chúa mà quảng đại tha thứ các xúc phạm, các vu cáo đau khổ do thế gian gây ra cho Giáo Hội………..Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin Chúa cho các trận hỏa hoạn đang xảy ra tại California được mau chấm dứt. Xin Chúa ủi an nâng đỡ các nạn nhân. Xin Chúa gìn giữ che chở các nhân viên cứu hỏa được mọi sự bình an, và tránh được mọi thương vong trong công việc…. ……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin Chúa đổ tràn ơn lành và gìn giữ Sister Rosemary Phương Hồng mừng 25 năn khấn dòng. Xin Thánh Thần Chúa hướng dẫn trợ giúp, để Sơ luôn trung tín trong ơn gọi  phục vụ Chúa và Giáo Hội……….Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin Chúa cho bệnh dịch đang gây tang tóc đau thương được mau chấm dứt. Xin Chúa chữa lành các bệnh nhân. Xin Chúa gìn giữ che chở mọi gia đình trong cộng đoàn giao xứ chúng con, xin giúp chúng con biết vun trồng những giá trị của đời sống gia đình, hầu biết cảm thông và chia sẻ trong tinh thần liên đới với nhau và với mọi người…………Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. 5. Cậy nhờ vào lòng từ bi và hay thương xót của Chúa. Xin tha thứ tội lỗi và cho các linh hồn anh chị em đã ra đi trước chúng con, được gia nhập vào hàng ngũ các Thánh trên trời. Cách riêng cho linh hồn Ông Brandon Nguyễn vừa mới qua đời, và các linh hồn:………………………Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Trong thinh lặng, xin dâng lên Chúa ý nguyện riêng của mỗi người…………..Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế :  lạy Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, Chúa đã tha thứ muôn vàn tội lỗi cho chúng con. Xin cho chúng con khi được đón nhận lòng thương xót và tha thứ của Chúa, thì cũng biét tha thứ cho anh em mình giống như Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Comments are closed.