Phân Ưu Về Sự Ra Đi Của Anh Antôn Nguyễn Brandon

Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống , Sơ Hồng,
Ban Chấp Hành cùng toàn thể
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

cùng tang quyến về sự ra đi của

Anh Antôn Nguyễn Brandon

đã về nhà Chúa để lại vợ và hai con nhỏ. Sự
ra đi của anh rất đột ngột vì “heart attack”.

Nguyện xin Chúa Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Mông Triệu sớm đưa
Linh Hồn Antôn về
hưởng nhan thánh Chúa.

Chương trình làm phép xác, thăm viếng và Thánh Lễ an táng tại Thánh Đường St. Boniface như sau:
Thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020, 7:00pm
Thánh Lễ
đưa chân

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020, 9:00am –  12:00pm
Nghi thức làm phép xác và thăm viếng

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020, 12:00pm
Thánh Lễ An Táng

“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Antôn được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. AMEN.”

Comments are closed.