Chúa Nhật Tuần XXIII TNA

                                                    Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ Tế :  Anh chị em thân mến, đức ái trong Đạo Thánh Chúa đòi hỏi chúng ta phải biết quan tâm đến những người khác, đây cũng là một cách biểu lộ lòng mến Chúa yêu người như Chúa đã truyền dạy. Với tâm tình cảm tạ Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị chủ chăn trong Hội Thánh, có một tấm lòng kiên nhẫn hiền hòa, hy sinh phục vụ đoàn dân Chúa, hầu giúp các Kitô hữu biết mến Chúa yêu người và sống đoàn kết yêu thương…..……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho những nguồn tài nguyên của hành tinh trái đất không bị lạm dụng tàn phá, nhưng được san sẻ cách công bình trong tinh thần tôn trọng giữa các quốc gia chủng tộc……….Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin Chúa thương gìn giữ che chở mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, khỏi mọi sự dữ của bệnh dịch đang gây tang thương đau khổ. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu với những ai đang gặp gian nan thử thách. Xin chữa lành anh chị em đang đau yếu bệnh tật trong cộng đoàn. Xin cho chúng con được sống bình an trong sự quan phòng yêu thương che chở của Chúa………Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Chúa đã ban ơn phù trợ và phúc trường sinh cho đoàn chiên Chúa. Xin thương đến những người đã được Chúa cứu chuộc mà nay đã ly trần, và ban cho họ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu quê Trời. Cách riêng cho linh hồn Bà Maria Lâm Thị Nhi mà chúng con tiễn đưa sáng hôm nay, và các linh hồn:……………………….……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Trong thinh lặng, xin dâng lên Chúa ý nguyện riêng của mỗi người…………..……Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế :  LạyThiên Chúa là sức mạnh và là nguồn cậy trông của chúng con.   Xin cho chúng con biết sống bác ái yêu thương, bằng đời sống phục vụ giúp đỡ chia sẻ với anh em như lòng Chúa mong muốn. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Comments are closed.