Phân Ưu Về Sự Ra Đi Của Cụ Bà Maria Lâm Thị Nhi

PHÂN ƯU

Cha Quản Nhiệm, thầy Minh Tống, sơ Hồng, Ban Chấp Hành
cùng toàn thể Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến về sự ra đi của

Cụ Bà Maira Lâm Thị Nhi

mới từ giã thế trần về nhà Chúa, hưởng thọ 89 tuổi.
Cụ bà là thân mẫu anh chị Lâm Tùng Sơn, anh chị đã tham gia rất nhiều Đoàn Thể trong Cộng Đoàn
và đã đóng góp công của trong các sinh hoạt của Giáo Xứ và Cộng Đoàn.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh
sớm đưa linh hồn cụ bà Maria về hưởng nhan thánh Chúa

Xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện
cho linh hồn cụ bà Maria trong giờ kinh nguyện gia đình

“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.”

Comments are closed.