Khai Giảng Lớp Giáo Lý & Tiếng Việt – Thánh Lễ & Nghi Thức Bổ Nhiệm Giảng Viên

 1. Chúa Nhật Giáo Lý, 20 Tháng 9: Hằng năm, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ chọn Chúa Nhật thứ ba của tháng Chín là Chúa Nhật Giáo Lý Toàn Quốc. Năm nay sẽ vào ngày 20/9. Chủ đề cho niên khóa 2020-2021 là “Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em.” Trong năm nay, các Đức Giám Mục nhấn mạnh, phụ huynh là những giảng viên giáo lý đầu tiên của con mình. Vì thế, trong nghi thức bổ nhiệm, chủ tế cũng sẽ chúc lành cho các phụ huynh. Để với ơn của Chúa ban, phụ huynh tiếp tục sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó là tiếp tục hướng dẫn con sống đức tin và lớn lên trong ơn nghĩa với Chúa. Vì giáo xứ đang sơn sửa lại các phòng học nên chúng ta sẽ tổ chức Nghi Thức Bổ Nhiệm cho các Giảng Viên Giáo Lý vào Thánh Lễ 6:30 PM Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020.

 2. Khai Giảng Lớp Giáo Lý-Tiếng Việt và Sinh Họat Thiếu Nhi:
  Thứ Bảy, 10 tháng 10
  sẽ bắt đầu các lớp Việt Ngữ, Thiếu Nhi và Giáo Lý. Giờ học của ba chương trình:
  – Sinh hoạt Thiếu Nhi từ 1:15pm – 2:15pm trên mạng.
  – Việt Ngữ học từ 3:30 PM – 4:30 PM trên mạng hoặc đến trường.
  – Giáo Lý Giới Trẻ từ 5:00 PM – 6:00 PM trên mạng hoặc đến trường.
  – Giáo Lý Dự Tòng từ 6:30 PM – 8:30 PM học trực tiếp

  Nếu phụ huynh nào chưa ghi danh cho con, xin liên lạc văn phòng giáo lý qua điện thư: stbonifaceanaheim@gmail.com.

Comments are closed.