Tri Ân Các Huynh Trưởng Trong Ban Chấp Hành Thiếu Nhi Thánh Thể Nhiệm Kỳ 2017-2020

Cha Quản Nhiệm & Ban Chấp Hành
cùng toàn thể Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim
Tri Ân
Các Huynh Trưởng trong Ban Chấp Hành
Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm kỳ 2017-2020

Đã hết lòng phục vụ đoàn Thiếu Nhi
và giúp đỡ các sinh hoạt của cộng đoàn cũng như giáo xứ
Các Huynh Trưởng sau đây:


Đoàn Trưởng

Vũ Phương-Loan Christina

Đoàn Phó Quản Trị
Trần Cao Vỹ

Đoàn Phó Nghiên Huấn

Lê Tín Christopher

Thư Ký
Nguyễn Mỹ Trân

Thủ Quỹ & Ngành Trưởng Hiệp Sĩ

Vũ Trang Tiffany

Ngành Trưởng Ấu Nhi
Lâm Mạnh Paul

Ngành Trưởng Thiếu Nhi

Trần March Yvette

Ngành Trưởng Nghĩa Sĩ

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyện Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng
hành cùng các Huynh Trưởng trong cuộc sống

Comments are closed.