Chúc Mừng Tân Ban Chấp Hành Thiếu Nhi Thánh Thể Nhiệm Kỳ 2020 -2022.

Cha Quản Nhiệm & Ban chấp Hành Cộng Đoàn

Chúc mừng
Tân Ban Chấp Hành

Thiếu Nhi Thánh Thể
Nhiệm Kỳ 2020 -2022

Cám ơn các em luôn sẵn sàng hy sinh phục
vụ đoàn Thiếu Nhi và sinh hoạt cộng đoàn.

Nguyện xin Chúa Giesu Thánh Thể soi sáng
tâm hồn và dìu dắt các Huynh Trưởng trong nhiệm kỳ này:

Đoàn Trưởng
Tr. Phaolô Lê Tín Christopher


Đ. Phó Quản Trị
Tr. Têrêsa Nguyễn Hồng Ân MeAnn


Đ. Phó Nghiên Huấn
Tr. Phêrô Vũ Long Dennis

Tân Ban Chấp Hành Đoàn sẽ tuyên hứa vào Thánh Lễ
Thứ 7, ngày 29 tháng 8 năm 2020, lúc 7 giờ tối
Xin Cộng Đoàn tham dự để thêm lời cầu nguyện
cho các Huynh Trưởng trong nhiệm kỳ
2020-2022

Comments are closed.