Chúa Nhật Tuần XVII TNA

                                                      Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ Tế :  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa muốn con cái của Người nhận biết Nước Trời là một kho tàng vô gía, là mục dích chính trong đời sống làm con Chúa mà bất cứ người khôn ngoan nào cũng muốn chiếm được. Vậy  chúng ta hãy hướng tâm hồn lên Chúa và dâng lời nguyện xin.

  1. Xin Chúa luôn hiện diện trong Giáo Hội, và nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội có những vị Chủ Chăn nhiệt thành thánh thiện, luôn biết khôn ngoan phát huy kho tàng ơn Thánh của Chúa, để mưu ích cho các linh hồn………

……Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô Hữu ngày nay, khi lo lắng chuẩn bị cho cuộc sống, đừng quá chú tâm tích trữ của cảỉ trần gian là những cái tạm bợ sẽ qua đi, nhưng biết chú tâm vào việc tìm kiếm kho tàng vô gía là Nước Thiên Đàng….

……Chúng ta cầu xin Chúa

  1. 3. Xin quyền năng Chúa cho bệnh dịch được mau chấm dứt trên toàn thế giới, cách riêng cho đất nước Hoa Kỳ đang gặp nhiều đau thương vì bệnh dịch. Xin Chúa chữa lành các bệnh nhân, và cho chúng con được sống trong sự bao bọc che chở của Chúa……….Chúng ta cầu xin Chúa.
  2. Xin Chúa gìn giữ và che chở mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con khỏi mọi sự dữ của bệnh dịch đang hoành hành. Xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, cố gắng xây dựng cho đời sống linh hồn, để làm cho cuộc sống trần gian trở nên phương thế cho phần rỗi, là kho báu Thiên Đàng mà Chúa đã hứa ban………

……Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Xin Chúa tha thứ tội lỗi và cho các linh hồn anh chị em đã ra đi trước chúng con, sớm được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu quê Trời. Cách riêng cho linh hồn Anna Nguyễn Bích Hồng trong lễ giỗ một trăm ngày hôm nay, và các linh hồn:………..

…..Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Trong thinh lặng, xin dâng lên Chúa ý nguyện riêng của mỗi người…………..

……Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế:  Lạy Thiên Chúa là cội nguồn của sự khôn ngoan và nhân hậu, xin ban cho chúng con một thần trí thông hiểu, để chúng con luôn biết tìm kiếm và khao khát Nước Trời, nơi chúng con sẽ được hưởng hạnh phúc vinh quang mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Comments are closed.