Cáo Phó – Ông Nguyễn Văn Yến

Chào cha, thầy phó tế, sơ và quý ông bà cô bác anh chị,

Con xin cập nhật cáo phó ông Nguyễn Văn Yến đến cha, thầy phó tế, sơ và quý ông bà cô bác anh chị –xin xem hồ sơ kèm.  Ông là thân phụ của cô Nguyễn Thị Thuận.  Cô Thuận và phu quân là thầy Khuyến đã giúp chương trình Việt Ngữ trong cộng đoàn rất nhiều năm trong cương vị hiệu trưởng.  Đồng thời thầy Khuyến còn giúp điều hành (admin) trang nhà của cộng đoàn.  Hiện tại, thầy Khuyến vẫn đang hướng dẫn một đội 3 người cùng điều hành trang nhà với những thông tin trong cũng như ngoài cộng đoàn.

Kính xin cha, thầy phó tế, sơ và và quý ông bà cô bác anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện cho cho gia đình thầy Khuyến và cô Thuận trong lúc đau buồn này.

Kính xin các quý trưởng ban nghành giúp chúng con thông báo đến quý hội viên (đoàn viên) và những vị thân quen trong cộng đoàn.  Chúng con cám ơn

Kính thư,

Phạm Hiếu

Đại diện BCH cđ Đức Mẹ Mộng Triệu, Anaheim

Trang mạng cộng đoàn: https://general.cddmmtanaheim.org

Trang mạng giáo xứ: https://www.stbonifaceon

      Xin vào xem . . .       Cáo Phó ông Nguyễn Văn Yến

 

Comments are closed.