Thông Báo Tham Dự Thánh Lễ Và Chào Đón Cha Tân Quản Nhiệm Giuse Trương Ngữ

Chào thầy phó tế, sơ và quý ông bà cô bác anh chị,

Vẫn biết mọi người tránh tụ tập đông đảo đề phòng bệnh dịch, nhưng nếu có thể được, kính mời thầy phó tế, sơ và quý ông bà cô bác anh chị đến tham dự Thánh Lễ thứ Bảy chiều mai, ngày 4 tháng 7 để chúng ta cùng chào đón cha Giuse Trương Ngữ đến với cộng đoàn chúng ta.

Kính xin các quý trưởng ban nghành giúp chúng con chuyển thông báo này đến quý hội viên (đoàn viên) và những vị thân quen trong cộng đoàn. Chúng con cám ơn.

Kính thư,
Phạm Hiếu
Đại diện BCH cđ Đức Mẹ Mộng Triệu, Anaheim

Comments are closed.