CHUẨN BỊ MỞ CỬA NHÀ THỜ GIÁO XỨ ST. BONIFACE
Vào Thứ bẩy 13 tháng 6 năm 2020

Giáo phận thông báo giai đoạn thứ nhất sẽ cho phép những giáo dân có sức khỏe tốt tới tham dự Thánh Lễ, trong khuôn khổ nghiêm ngặt về việc duy trì khoảng cách xã hội (6 feet) đã được hướng dẫn và quy định.

Giai đoạn thứ hai sẽ cho phép số người đông hơn trong nhà thờ, và giai đoạn thứ ba sẽ cho ca đoàn trở lại nhà thờ phục vụ, cũng như các hội đoàn được phép hội họp. Vì giáo xứ cần thời gian để chuẩn bị an toàn vệ sinh theo sự hướng dẫn của giáo phận và các cơ quan hữu trách, tạm thời các Thánh Lễ (trong giáo xứ) sẽ được tổ chức ngoài nhà thờ bắt đầu ngày 13 tháng 6 năm 2020, trong khu đậu xe phía trường học.

Chương trình Thánh Lễ
Thứ Hai (6:00 PM) Spanish
Thứ Ba (7:00 PM) Vietnamese
Thứ Tư (6:00 PM) Spanish
Thứ Năm (6:00 PM) Spanish
Thứ Sáu (6:00 PM) Spanish
Thứ Bảy (5:00 PM) English (7:00 PM) VN
Chúa Nhật (8:00, 10:00, 12:00, 2:00, 4:00) Spanish

Cộng đoàn Việt Nam chúng ta có Thánh Lễ ngoài nhà thờ
lúc 7:00 tối thứ Ba và thứ Bảy
Sẽ không có ca đoàn hát lễ. Thầy Minh và anh Linh tiếp tục giúp Thánh Lễ

Xin quý vị cao niên (trên 65), và những ai sức khỏe có nguy cơ suy yếu hoặc không cảm thấy thoải mái khi tham dự Thánh Lễ với cộng đoàn nên ở nhà tham dự Thánh Lễ trực tuyến. Giáo dân sẽ đậu xe phía bên đài Đức Mẹ. Mỗi người có thể tự mang theo ghế để ngồi khi tham Thánh Lễ. Để giữ vệ sinh chung, xin mọi người đeo khẩu trang khi tham dự Thánh Lễ, cũng như theo sự hướng dẫn của ban Trật Tự.

Giáo Xứ sẽ có huấn luyện cho ban Thừa Tác Viên Thánh Thể và ban Hướng Dẫn Trật Tự để phục vụ trong các Thánh Lễ (tiêu chuẩn dưới 65).

Comments are closed.