Trực Tuyến: Thánh Lễ Chúa Thăng Thiên | 6:30pm Thứ 7 Ngày 23 Tháng 5 Năm 2020 | Thánh Đường St. Boniface | “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,18)

Comments are closed.