CỘNG ĐOÀN ĐÓN XUÂN VUI trong TUẦN LỄ TẾT THỨ 02, năm CANH TÝ 2020

CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA đón Xuân long trọng và luôn ghi ơn tiền đồ tổ quốc, và nhớ đến đấng tiền nhân đã hy sinh dựng nuớc, và giữ nuớc.

Đẹp thay thế hệ con cháu chuyển tiếp ngày nay ghi nhận sự hy sinh cao cả của cha anh trong quân phục đại lễ quân hành trong vào lúc cao điểm long trọng của ngày đầu Xuân, khi Đất và Trời dung hòa gặp gỡ. Nghi thức chào quốc kỳ bắt đầu cho ngày Lễ Xuân cũng như tưởng nhớ đến những nguời cha, anh, em đã hy sinh vì đại nghĩa và lý tuởng tự do.

Xin cộng đoàn thắp hương lòng và nguyện xin Chúa cứu rỗi những linh hồn này.

CA ĐOÀN HUƠNG VIỆT mở đầu chương trình văn nghệ đầu Xuân

Comments are closed.