CĐ ANHEIM THAM DỰ ĐẠI HỘI THÁNH LINH CTĐS (SCRC) tại ANAHEIM CONVENTION CTR

Đại hội hàng năm Thánh Linh CTĐS, SCRC ~Southern Cali Renewal Community, hàng năm đuợc tổ chức tại Anaheim Convention Center trong 3 ngày cuối tuần của ngày Lễ Lao Động lần thứ 44. Năm nay các đề tài đuợc quy vào đề tài “CHÚA KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA NHÂN LOẠI”.

Chương trình Đại Hội có gần 40 đề tài khác nhau, các Thánh Lễ hằng ngày với những gian hàng, buổi cầu nguyện, Thánh Lễ, tôn vinh Thánh Thể, nghi thức chữa lành, tất cả đuợc xin Chúa ban tràn đầy trong Chúa Thánh Thần.

Theo dõi thêm những hình ảnh và videos tại trang nhà:
www.thanhlinhgporange.com

hay www.SCRC.org


Comments are closed.