Thực Thi Lời Chúa “Đừng Quá Lo Lắng”

 Mt 7:26-34

Từ ngày tôi mới sang đây

Tôi đã gia nhập vào ngay cộng đòan

Thự thi lời đã cam đoan:

Nếu tôi đi được an tòan đến nơi

Phụng sự Thiên Chúa trọn đời

Vì bao Hồng Phúc Chúa Trời ban cho

Gia đình thóat cảnh âu lo

Vui hưởng cuộc sống ấm no thanh bình

Thời gian đã được chứng minh

Năm năm tù tội than hình tả tơi

Tưởng chừng như đã lìa đời

Vì bao bệnh tật… thuốc thời có đâu

Nắng mưa lao đ6ọng dãi dầu

Thân tàn sức kiệt, biết đâu ngày về?

Thế nhưng ơn Chúa tràn trề

Ngài đã nâng đỡ, vỗ về, ủi an

Bao nhiêu thử thách gian nan

Chúa đã gìn giữ vẹn tòan trước sau

Ơn Chúa tôi đã khắc sâu

Lòng thành cảm tạ cúi đầu xin vâng

Giờ đây tôi cảm nghiệm rằng:

Dấn thân phục vụ chẳng màng lợi danh

Bổn phận tôi phải hòan thành

Đền đáp tình Chúa đã dành ban cho

Bây giờ được hưởng tự do

Tôi phải ra sức chăm lo việc Ngài

Lời Chúa truyền dạy chẳng sai

“Đừng quá lo lắng ngày mai làm gì:”

Hãy coi chim sẻ, chim gi

Không gieo, không giặt vậy thì làm sao?

Bông huệ đẹp đẽ biết bao

Chúa đã chăm sóc thôi nào sợ chi

Lời Chúa tôi phải thực thi:

Con đường đoan chính tôi đi hằng ngày

Gia đình tôi phải dựng xây

Cha mẹ con cái vui vầy bên nhau

Yêu thương bác ái làm đầu

Cùng nhau chia sẻ nỗi sầu sẽ vơi

Đẹp thay: Ơn Chúa tình người!

Gia đình hạnh phúc sống đời yên vui

Bộ mặt xã hội xinh tươi

Nước Cha Hiển Trị nơi nơi hòa bình

Đời này mến Chúa trọn tình

Đời sau hưởng phúc trường sinh Nước Trời

Amen.

Gioan Baotixita Trần Hiển

Comments are closed.