ĐẠI LỄ TÔN VINH LÒNG CHÚA THUƠNG XÓT, TT CÔNG GIÁO 2018

08 April 2018.: Cộng Đoàn Anaheim cùng với Giáo phận Orange tham dự Chúa Nhật Thánh Lễ Tôn Vinh Lòng Chúa Thuơng Xót.

THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO LÒNG CHÚA THUƠNG XÓT tại Trung Tâm Công Giáo, GP Orange đuợc cử hành bởi 2  ĐGM Phụ Tá Timothy Fryer và Nguyễn Thái Thành.

More Images at this Link.  Xin bấm vào đây xem thêm Hình ảnh

"THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THUƠNG XÓT" CĐ Thánh Linh CTĐS Tổng Hợp Gp Orange, CA 

"BAO LA TÌNH CHÚA" CĐ Thánh Linh CTĐS Tổng Hợp Gp Orange, CA

LM Phạm Sỹ Hanh giảng thuyết trong Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thuơng Xót 2018

ĐGM Thomas Nguyễn Thái Thành trong bài giảng Thánh Lễ Lòng Chúa Thuơng Xót 2018

"SUY TÔN LÒNG THUONG XÓT CHÚA" CĐ Vui Mừng và Hy Vọng

ĐGM TIM FREYER kết thúc Đại Lễ Tôn Vinh Lòng Thuơng Xót Chúa 2018

 

 

 

 

Comments are closed.