Tháng Mười Hai – 2016

Tập Nhạc: "Tháng Mười Hai – 2016"
 

Xin Chuá thương đón nhận linh hồn Maria Trương Thị Thái,

linh hồn Maria Têrêsa Tuyết "Mợ Tuyết" cựu ca viên ca đoàn.

Sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Nếu có gặp Chúa xin hai Chị cầu nguyện cho Ca Đoàn.

Ca Đoàn Hương Việt.

 

 

Trình bày: Ca Đoàn Hương Việt Cộng Đoàn Anaheim

Tháng Mười Hai 2016

 

 

 

 

Comments are closed.