Chúa Thương Loài Người

Giáo dân Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim đến chung vui với Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang trong dịp ngày nhạc hội mừng Chúa Giáng Sinh "Chúa Thương Loài Người". Magnifica Chorale & nhạc trưởng Trần Trúc cùng với Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang đã rất thành công trong ngày nhạc hội này. CĐ Dức Mẹ Mông triệu Anaheim xin chúc mừng đến cha cựu quản nhiêm Vũ Ngọc Long. Xin Chúa luôn ban nhiều ơn lành đến với Cha Bố, cha cựu quản nhiệm và CĐ dân Chúa Đức Mẹ Lavang. Chúc Mừng Chúc Mừng

[xin bấm vào đây để xem thêm hình ảnh sinh hoạt trong ngày nhạc hội này]

 

Comments are closed.