Cáo Phó – Ông Giuse Tống Văn Bính

Kính chào Cha Quản Nhiệm, Sơ và qúy hội trưởng các ban ngành, đoàn thể cộng đoàn Đức Mẹ Mộng Triệu Anaheim,

Ban Thường Vụ chúng con xin chuyển tiếp cáo phó từ nhà hiếu của ông Giuse Tống Văn Bính vừa qua đời. Xin qúy vị hội trưởng chuyển tiếp đến hội viên để hiệp thông lời cầu nguyện, tham dự đọc kinh, thăm viếng, và dự thánh lễ an táng. 

Như qúy vị đã biết, ông Giuse quá cố là anh ruột của Thầy Sáu Giuse Tống Minh.  Xin thay mặt cho cộng đoàn, BTV chúng con xin chia buồn đến gia đình tang quyến và thầy Sáu Minh Tống về sự ra đi của người thân thương. Xin Thiên Chúa là cha nhân từ và Mẹ Maria hiền mẫu đón đưa linh hồn Giuse vào tham dự tiệc thánh trên trời.

Trân trọng và thành kính phân ưu

Ban Thường Vụ CĐĐMMT
Nhiệm Kỳ 2021-2024

Comments are closed.