Phân Ưu Về Sự Ra Đi Của Ông Vincente Đinh Ngọc Luyến

Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống ,Sơ Hồng,
Ban Chấp Hành
Cùng toàn thể Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Xin Thành Kính Phân Ưu
Cùng đại tang quyến về sự ra đi của

ÔNG VINCENTE ĐINH NGỌC LUYẾN
Đã được Chúa gọi về lúc 9:30 phút tối thứ bẩy ngày 26 tháng 12 năm 2020
tại Anaheim California Hưởng thọ 63 tuổi
Gia đình ông Luyến là giáo dân cộng đoàn ĐMMT Anaheim
Ông là thành viên hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ, Fullerton
và các con của ông là những huynh trưởng trong đoàn TNTT Cộng Đoàn.

Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho
Linh Hồn ÔNG VINCENTE trong giờ kinh nguyện gia đình
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mộng Triệu
sớm đưa Linh Hồn VINCENTE về hưởng nhan thánh Chúa.

“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn VINCENTE được lên chốn nghỉ ngơi
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.”

Comments are closed.