Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Antôn Nguyễn Brandon

Chào cha, thầy phó tế, sơ và quý ông bà cô bác anh chị,

Con vừa nhận được tin anh Antôn Nguyễn Brandon đã ra đi về nhà Chúa để lại vợ và hai con nhỏ (khoảng 13 và 17 tuổi).  Sự ra đi của anh rất đột ngột vì “heart attack”.  Con cũng được biết anh là bổn đạo mới và gia đình anh chị cũng không khả giả cho lắm.  Chương trình làm phép xác, thăm viếng và Thánh Lễ an táng tại Thánh Đường St. Boniface như sau:

Thứ Ba (ngày 15 tháng 9), 7:00: Thánh Lễ đưa chân

Thứ Sáu (ngày 25 tháng 9): 9:00 – 12:00 trưa, làm phép xác và thăm viếng

Thứ Sáu (ngày 25 tháng 9): 12:00 trưa, Thánh Lễ An Táng

Kính xin cha, thầy phó tế, sơ và và quý ông bà cô bác anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Antôn Nguyễn Brandon.

Kính xin các quý trưởng ban nghành giúp chúng con thông báo đến quý hội viên (đoàn viên) và những vị thân quen trong cộng đoàn.  Chúng con cám ơn.

Kính thư,

Phạm Hiếu

Đại diện BCH cđ Đức Mẹ Mộng Triệu, Anaheim

Trang mạng cộng đoàn: https://general.cddmmtanaheim.org

Trang mạng giáo xứ: https://www.stbonifaceonline.org

Comments are closed.