Lời Chào Mừng Của Vị Đại Diện Cộng Đoàn Với Cha Tân Quản Nhiệm Giuse Trương Ngữ

Kính chào thày phó tế, quý tu sỹ, quý ông bà cô bác anh chị em – thưa cha tân quản nhiệm,

Con xin đại diện cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim (CĐ ĐMMT Anaheim), giáo xứ St. Boniface hân hoan mừng đón cha đến với cộng đoàn chúng con. Con xin giới thiệu Cha Quản Nhiệm mới với cộng đoàn dân Chúa: Linh Mục Giuse Trương Ngữ. Từ nay cộng đoàn sẽ có vị linh mục trẻ, nhiệt thành dìu dắt và hướng dẫn chúng ta trên hành trình đức tin.

Hơn tháng trước đây, Ban Chấp Hành (BCH) chúng con nhận được một tin nhắn (text message) của cha tân quản nhiệm, giới thiệu mình là Linh Mục Giuse Trương Ngữ được Đức Giám Mục bài sai về cộng đoàn chúng ta. Con xin phép đùa một chút, cũng vì bài “sai” (xin hiểu theo nghĩa đen) mà một giáo dân trong cộng đoàn năm xưa nay thành chủ chăn. Còn nếu bài “đúng”, thì cũng chàng thanh niên đẹp trai, kỹ sư điện đó, có lẽ nay đã yên bề gia thất, “vợ ngoan con đẹp”.

Cha đã thể hiện tinh thần mục tử, tìm đoàn chiên, trong những ngày đầu trước khi về nhà xứ. Từ đó cha con có được sự hiểu biết, cảm thông, gần gũi, rồi sẽ cùng phục vụ làm sáng danh Chúa.

Với sự gắn kết giữa quý cha và toàn thể các sắc dân trong giáo xứ, mong mọi người luôn đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ nhau dưới sự che chở và đồng hành của Chúa và Mẹ Maria. Hy vọng giáo xứ và cộng đoàn sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách trong lúc này, và rồi khi đại dịch chấm dứt, cộng đoàn và giáo xứ chúng ta luôn thăng tiến về mọi mặt.

Cũng trong bối cảnh đại dịch Covid-19, cộng đoàn chúng con không thể tổ chức tiệc để mỗi gia đình, mỗi người có cơ hội chào hỏi cha. Tuy nhiên, cộng đoàn chúng con xin biếu cha món quà nhỏ nhưng (kích, cỡ) hơi bị lớn để cha có thêm phương tiện theo dõi tin tức giáo hội cũng như xã hội. Xin cha vui lòng nhận. Mời đại diện cộng đoàn biếu quà cha.

Sau Thánh Lễ, kính mời cộng đoàn dân Chúa, ai muốn ở lại có thể gặp gỡ, chào hỏi cha quản nhiệm. BCH chúng con cám ơn cha, thày phó tế, quý tu sỹ, quý ông bà cô bác anh chị em.

Đại diện BCH CĐ ĐMMT Anaheim, giáo xứ St. Boniface
Phạm Minh Hiếu

Comments are closed.