TÂM TÌNH CỦA VỊ ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN VỚI
LINH MỤC GIUSE TRẦN VĂN KIỂM


Kính chào cha, thầy phó tế, quý tu sỹ, quý ông bà cô bác anh chị,

Con xin đại diện cộng đoàn dân Chúa, chân thành cám ơn cha đã chăm sóc cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim (CĐ ĐMMT Anaheim) chúng con trong suốt năm qua. Mặc dù thân mang nhiều trọng bệnh, nhưng cha vẫn luôn cố gắng cử hành những nghi thức, phụng vụ cho cộng đoàn và giáo xứ. Hơn thế nữa, cha đã tiếp tục công trình của cha cựu quản nhiệm trùng tu đài Đức Mẹ La Vang và gần đây, kêu gọi cộng đoàn Việt Nam đóng góp cùng giáo xứ xây dựng phòng thu hình trực tuyến cho các Thánh Lễ. Đây mới chỉ là những sinh hoạt của cha tại CĐ ĐMMT Anaheim, giáo xứ St. Boniface. Hơn thế nữa, cha còn phục vụ tại nhiều cộng đoàn trong địa phận Orange như: cộng đoàn Thánh Linh, Huntington Beach, St. Barbara, Tustin, St. Polycarp, St. Columban cũng như là giám đốc Trung Tâm Công Giáo. Đó phải chẳng là hình ảnh của một mục tử nhân lành vì đoàn chiên? Với biết bao việc đã làm mà nhân gian xem là thành tích, và nếu có ai đó hỏi cha Kiểm thế nào? Con xin thưa: “bình dân, đơn giản”. Thực vậy, cha rất bình dân và đơn giản.

Thời gian một năm tuy không dài, cũng như lần đầu chỉ cách đây 30 năm trước, cha đã để lại cho cộng đoàn chúng con nhiều điều đáng nhớ. Do giới hạn tụ họp đông người trong thời gian dịch bệnh, từng người trong cộng đoàn không thể tâm tình, cũng như chào tạm biệt cha. Nhưng có lẽ cộng đoàn dân Chúa nơi đây sẽ vẫn nhớ đến cha trong những giờ cầu nguyện.

Cảm ơn cha, với tất cả những việc cha đã làm cho giáo xứ St. Boniface và cho CĐ ĐMMT Anaheim chúng con. Nguyện xin Chúa, qua sự chuyển cầu của Thánh Giuse (bổn mạng của Cha) và Đức Mẹ Mông Triệu (bổn mạng cộng đoàn), ban muôn ơn lành hồn xác trên Cha, và cùng đồng hành với cha trên mọi nẻo đường.

Đại diện Ban Chấp Hành CĐ ĐMMT Anaheim, giáo xứ St. Boniface
Phạm Minh Hiếu

Comments are closed.