PHÂN ƯU

Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống ,Sơ Hồng,
Ban Chấp Hành cùng toàn thể
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông TriệuAnaheim xin
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
cùng tang quyến về sự ra đi của

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị An
mới được Chúa gọi về vào thứ Ba, ngày 9 tháng 6 năm 2020

Bà ra đi vì tuổi già sức yếu
không do COVID-19, hưởng thọ 97 tuổi.
Bà và gia đình là những giáo dân cộng đoàn chúng ta

Nguyện xin Chúa Phục Sinh sớm đưa Linh Hồn Cụ Bà Maria
về hưởng nhan thánh Chúa.

Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện
cho Linh Hồn Cụ Bà Maria trong giờ kinh nguyện gia đình

“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho
linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng
láng vui vẻ vô cùng. Amen”

Comments are closed.