TÂM THƯ
CỦA CHA GIÁM QUẢN VỀ
KẾ HOẠCH THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN
TRỰC TIẾP TRUYỀN HÌNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TRONG GIÁO XỨ

Dear members of Saint Boniface Church,

May the grace of our Lord be with us.

First of all, we miss you very much. Every day at 08:00 am, we celebrate the Eucharist (private) praying earnestly for the ending of this pandemic, the protection, and healing (as needed) of our community.

It is very sad when we had to close our church due to COVID-19; however, with the help of technology, it has enabled us to maintain our connection, together as a parish, from our social media channels. Thank you for our volunteers, who have helped us to continue celebrating the Eucharist, participating in Holy Hours, the Rosary, and contributing to faith activities virtually from home with us at our church. First and foremost, I would like to take the opportunity to thank everyone that has been part of the Live Stream team during these days. I am grateful for their generosity, talent, and knowledge that we have today as they are the best services of our diocese. These volunteers brought their own equipment to perform liturgies Live Stream since our first Mass live stream.

As I look ahead towards the reopening of our church, we cannot keep all this equipment in front of our sanctuary because it distracts us, and for sure, may cause an inconvenience for you as well. In addition, the continuation of Live Streamed liturgies is going to be necessary due to the uncertainties of COVID-19 and restricted social distancing orders. All of our mass celebrations may be in person, accompanied with our Live Streams.

The promoting idea is to place three permanent cameras in our church. The locations for these cameras are one in the back and two in the left and right front columns. Inside of the office in the choir loft, we plan to place a video studio with monitors, mixers, and controls for the Live-Stream. These instruments will en­able us to serve our community without any distractions. We have already helped many of our parishioners with Live Stream celebrations that connected them with their families in other states and countries.

I have created a team of specialists in this field to plan and execute this project. The team has dedicated their time and talents. They have also invited others who are willing to donate their time and resources to create this project. They proposed a cost of $15,000 for video/audio components, accessories, computer­ized control system, and renovation of studio (in choir loft).

This investment will not only helps us to navigate safely during this time of crisis, but allows us to continue serving our community with the Live Stream of the celebration of the regular Mass and other future celebra­tions. These celebrations may include matrimony, funeral, first communions, confirmations, and etcetera.

Please consider to be a part of this project with your donations, generosity, and prayers as we unfortu­nately do not have the necessary resources at the moment. Thank you for your generous consideration.

Gracefully yours,

Fr. Juan

Kính thưa quí anh chị em Giáo Xứ Thánh Boniface

Xin ân sủng của Chúa ở cùng anh chị em.

Trước hết, chúng tôi rất nhớ ông bà và anh chị em. Mỗi ngày, lúc 8 giờ sáng, chúng tôi cử hành thánh lễ (Một cách riêng tư) để cầu nguyện cho cơn đại dịch sớm chấm dứt, và xin Chúa gìn giữ và ban sự chữa lành.

Rất là đáng buồn khi chúng ta phải đóng cửa nhà thờ vì cơn đại dịch, tuy nhiên, với phương tiện của kỹ thuật, chúng ta vẫn có thể, như là những thành phần của giáo xứ, liên lạc với nhau qua những mạng lưới truyền thông trên máy điện toán. Xin cám ơn những người đang giúp chúng ta phần kỹ thuật này, để có thể truyền hình các Thánh Lễ, Giờ Thánh, buổi đọc kinh lần hạt Mân Côi, và những hoạt động đức tin khác. Trước hết, xin cám ơn những người đã giúp cho các việc trực tiếp truyền hình này. Cám ơn sự nhiệt tình, tài năng của các bạn đó và hãy nhận biết rằng công việc họ làm rất là tuyệt vời. Những người tình nguyện này đã mang những dụng cụ riêng của họ tới ngay từ khi chúng ta có Thánh Lễ được trực tiếp truyền hình đầu tiên.

Khi tôi nghĩ tới việc mở cửa lại nhà thờ, tôi nghĩ ngay tới chuyện chúng ta không thể để những dụng cụ này trước cung thánh, vì như thế rất bất tiện và gây chia trí. Và chúng ta biết rằng, việc dùng các phương tiện truyền hình này vẫn còn phải tiếp tục vì chúng ta không biết cơn đại dịch sẽ còn tiếp diễn như thế nào và việc cách ly xã hội sẽ còn kéo dài bao lâu. Có thể khi cửa nhà thờ được mở lại, thì thánh lễ vẫn tiếp tục được trực tiếp truyền hình.

Vì thế, sẽ có kế hoạch đặt ba máy thâu hình lâu dài trong nhà thờ. Một máy ở phía cuối nhà thờ, hai máy khác sẽ ở cột đầu tiên bên trái, và cột đầu tiên bên phải nhà thờ. Và trong một phòng nhỏ ở trên gác đàn, là nơi đặt các máy kiểm soát về âm thanh, hình ảnh và ánh sáng. Việc thiết kế như thế này sẽ giúp tránh bớt làm chia trí trong cử hành phụng vụ. Chúng tôi đã giúp việc trực tiếp truyền hình cho một vài cử hành phụng vụ của giáo dân để những người thân của họ ở tiểu bang khác hoặc quốc gia khác có thể tham dự.

Tôi đã thành lập một ban chuyên viên để giúp cho kế hoạch này. Những người này sẽ cống hiến tài năng và thời giờ. Những người này cũng mời những người khác cống hiến thời giờ và các phương tiện khác cho công tác này. Họ đề nghị số tiền là 15 ngàn đô la cho các dụng cụ thâu hình và âm thanh, hệ thống máy tính cũng như là việc thiết kế lại một phòng nhỏ trên gác đàn.

Kế hoạch này không chỉ giúp chúng ta tiếp tục sinh hoạt một cách an toàn, nhưng nó sẽ giúp cho việc trực tiếp truyền hình Thánh Lễ và các cử hành phụng vụ khác trong tương lai. Những cử hành này có thể là lễ cưới, lễ an tang, Rước Lễ lần Đầu, Thêm Sức, vân vân…

Xin vui lòng giúp đỡ cho kế hoạch này bằng lời cầu nguyện và việc đóng góp tài chánh vì hiện tại thật không may chúng tôi không có đủ tài chánh cần thiết để thực hiện kế hoạch này. Xin cám ơn sự quan tâm của anh chị em.

Xin Kính Chào

Cha Juan

Comments are closed.