THROUGH THE CROSS TO GLORY

Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam Kỷ Niệm 350 năm thành lập. Dòng Mến Thánh Giá giờ đây đã qui tụ được 30 Chi Hội trên khắp mọi nơi. Ngày 14 Tháng ̣9 năm 2019, Dòng Mến Thánh Giá đã tổ chức thật long trọng Thánh Lễ Tạ Ơn tại nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô, ̣Christ Cathedral với sự hiện diện của các Đức Hồng Y, các Giám Mục, Các Linh Mục, các Tu Sĩ nam nữ và Giáo Dân từ khắp nơi kéo về trên hơn 2000 người. Cộng Đoàn Anaheim xin chúc mừng và xin hiệp lời cầu xin cho Dòng Mến Thánh Giá thêm phát triển để phục vụ Giáo Hội và tha nhân.

Xin xem vài hình ành trong ngày này.

Comments are closed.