ÁNH SÁNG THẾ GIAN

ÁNH SÁNG THẾ GIAN

CHÚA NHẬT TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM A

Bài đọc 1 : ( Is 8:23-9:3). Bài đọc 2 : ( 1Cr 1:10-13,17). Tin Mừng : ( Mt 4:12-23)

Đức Giêsu đã tự xưng mình là ánh sáng, nhưng không phải là ánh sáng mặt trăng hay mặt trời, cũng không phải là ánh sáng của bóng đền néon, nhưng là ánh sáng thế gian: “ Tôi là ánh sáng thế gian.” Như lời tiên tri của ngôn sứ Isaia, áng sáng ấy sẽ chiếu sáng “ đoàn người đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” Nhưng ai là người đang ở trong cảnh tối tăm? đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần?

Sau khi phạm tội bất tuân lời của Thiên Chúa, bị đuổi ta khỏi Vườn Địa Đàng, tổ tiên Adong và Evà đã đưa nhân loại bước vào vùng tăm tối, vùng bóng tối của sự hủy diệt do tội lỗi. Vì yêu thương nhân loại, muốn đưa loài người thoát ra khỏi vùng bóng tối hủy diệt ấy, Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu xuống thế gian, mang thân phận con người để cứu vớt loài người, đưa con người trở về với sự sống bất diệt. Đức Giêsu đã trở thành ánh sáng thế gian.

Bóng tối sâu thẳm ấy do thù hận, tham lam, đam mê, ích kỷ của lòng người gây ra. Con người đã đánh mất lương tâm thánh thiện của mình khi chiều theo những dục vọng, ý riêng của mình. Trong tinh thần Phật Học, ánh sáng được xem như là Trí tuệ và bóng tối được dùng ám chỉ cho Vô minh. Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật đã dạy các môn đồ: “ Trí tuệ là chiếc thuyền kiên cố chở ta ra khỏi biển sanh, lão, bệnh, tử, cũng là ngọn đèn chói sáng xua tan vô minh hắc ám, là liều thuốc chữa bệnh tham,sân, si, là chiếc búa chặt đứt phiền não. Vậy các ngươi phải văn huệ, tư huệ, tu huệ và hành trì tinh tấn để tự tăng trưởng trí tuệ.” Trí tuệ được xem như lá ánh sáng chiếu soi mọi người thấy được chân lý và nhận ra lẽ phải. Và trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng dạy: “ Chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm ta ô nhiễm, chỉ có ta làm ta tránh được điều tội lỗi, chỉ có ta gột rửa cho ta. Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta.”

Đức Kitô xuống trần gian như một nguồn ánh sáng để thức tỉnh lòng người trở về với Thiên Chúa. Nếu lòng người vẫn chai đá, vẫn tìm cách thỏa mãn những dục vọng của mình, chối bỏ ánh sáng thì ánh sáng của Đức Kitô lại trở thành bản án cho họ như lời Ngài đã nói: “ Đây là bản án: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng, và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng những kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”( Ga 3:19-21) Tìm về với ánh sáng của Đức Kitô là nhận thức rõ ràng giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, nhờ đó sẽ giúp con người thoát ra khỏi vòng tội lỗi để trở thành con cái Thiên Chúa. Thế nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, đã lên án Đấng Cứu Tinh nhân loại phải chết trên thập giá. Và ngay nay, người ta vẫn cứ nhập nhằng giữa ánh sáng và bóng tối.

Đức Giêsu là ánh sáng xóa tan bóng tối và bóng tối không diệt được ánh sáng. Ánh sang ấy đem lại sự sống. Ai không theo Đức Kitô, không tin vào những lời giáo huấn của Ngài là đi trong bóng tố của sự hủy diệt như có lần Đức Giêsu nói với người Do thái: “ Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” ( Ga 8:12)

Ai có ánh sáng thế gian là có Đức Giêsu. Ai tin vào ánh sáng là tin vào Ngài, tin vào Tin Mừng Cứu độ; người ấy không ở lại trong bóng tối nhưng trở nên con cái ánh sáng, trở nên mộn đệ của Ngài: “Ánh sáng còn ở giữa các ông một ít lâu nữa thôi…Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng.”( Ga 12:35-36), vì thế, Đức Giêsu đã kêu gọi: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

LM Trịnh Ngọc Danh

Quản Nhiệm Cộng Đoàn Đúc Mẹ Mông Trệu Anaheim

Comments are closed.