CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ TRI ÂN và TIỆC VUI CUỐI NĂM 2018

15 Dec 2018:  Chuơng trình Việt Ngữ tri ân các Thầy Cô và các TA's trong mùa vui Giáng Sinh cuối năm.

Sau một năm tận tụy và vất vả các Thầy Cô mới có dịp ngồi lại ăn mừng và cảm ơn nhau, tặng qùa tri ân các nỗ lực gầy dựng văn hóa của chưong trình Việt Ngữ.  Chuơng trình Việt Ngữ huấn luyện bắt đầu cho các em nhỏ, và để lại cho thế hệ mai sau một  kho tàng quý giá bắt đầu từ  giáo xứ CĐ St Boniface.

Xin Thiên Chúa trả công bội hậu và chúc lành các Thầy Cô và TA's.

  

Comments are closed.