NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ GUADALUPE CỦA LỤC ĐỊA MỸ CHÂU.

Ngày Kính Đức Mẹ Guadalupe, Mẹ Phù Trợ của lục địa Mỹ Châu.

Và tuần thứ nhất trong tháng 12 cũng là tuần Chầu Thánh Thể của giáo xứ, và bắt đầu lịch mục vụ của năm mới 2019.

Mùa Vọng bắt đầu với nghi thức thắp nến chuẩn bị cho Mùa Giáng Sinh với ngọn nến Hy Vọng, nên Đức Tin, nến Vui Mừng và nến Bình Yên để đón Thiên Chúa Hài Đồng đến với nhân loại.

 

Comments are closed.