CHẾT HAY SỐNG

CHẾT HAY SỐNG

CHÚA NHẬT TUẦN XXII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

Bài đọc 1 : ( Gr 20:7-9). Bài đọc 2 : (Rm 12:1-2). Tin Mừng : ( Mt 16:21-27)

Sau khi ông Phêrô tuyên xưng: “ Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Đức Giêsu lại cho các ông biết : Ngài phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Đó là con đường thập giá Ngài sẽ phải đi qua. Từ đó Ngài đòi hỏi ai muốn đi theo Ngài cũng phải “ từ bỏ mình, vác thánh giá mình”. Đó là con đường sống: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”

Với những người không tin vào Thiên Chúa, thì con người chỉ có một mạng sống; nhưng với người có niềm tin vào Thiên Chúa, tin có sự sống đời sau, thì cuộc sống trần gian hôm nay chỉ là một cuộc sống tạm bợ để đi về cõi sống hạnh phúc, vĩnh hằng.

Trong quyển sách nhan đề Underground Notes, một tù nhân chính trị người Nam Tư đã tả lại những kinh nghiệm của ông trong thời gian có cuộc bách hại khủng khiếp trên đất nước Nam Tư. Ông đã ghi lại nhiều câu chuyện về các tù nhân mà ông có dịp quen biết trong thời gian ấy.

Các tù nhân thường phải đối diện với một sự lựa chọn: hoặc trung thành với niềm tin của mình và chấp nhận hậu quả, hoặc đầu hàng trước thế lực áp bức và tránh được tra tấn.

Ông tả rất sinh động và rất thực cách thức mỗi nhóm tù nhân xoay xở. Những người trung thành với lương tâm của họ thì cảm thấy có một sức mạnh phi thường, một sức mạnh nội tại mà họ chưa bao giờ nhận ra ở nơi mình. Họ nhận thấy mình có đủ sức mạnh để đương đầu và vượt qua những hoàn cảnh gian khổ cùng cực. Ngược lại, những người muốn bảo toàn mạng sống mình lại hóa ra mất mát tất cả. Họ đánh mất tất cả giá trị của đời sống và sự sống.

Trò không hơn Thầy. Đức Kitô vì yêu thương con người đã vâng theo thánh ý Chúa Cha để xuống trần gian, mang thân phận con người để rồi phải chịu phản bội, chống đối, cuối phải lãnh án tử hình trên cậy thập giá. Con đường Đức Kitô đi là con đường thập giá, con đường hy sinh bn thân mình vì thánh ý Chúa Cha và vì yêu thương con người. Bởi thế, những ai muốn đi theo Đức Kitô cũng phải đi qua con đường thập giá như Đức Kitô đã đi; đó là con đường từ bỏ ý riêng mình, từ bỏ những đam mê dục vọng của mình để đi theo con đường vâng theo thánh ý Thiên Chúa để yêu thương phục vụ Thiên Chúa và con người. Đó là con đường hy sinh mạng sống mình, vì “ Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được sự sống ấy”.

Vậy muốn có được mạng sống đích thực, thì phải bước theo Đức Kitô là từ bỏ chính mình, vác thập giá mình. Đó là con đường dẫn chúng ta đến sự sống thật, sự sống vĩnh cửu.Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma cũng đã cho chúng ta thấy đâu là con đường dẫn đến sự sống đích thực: “ Tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống dộng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.”

Được làm con cái Thiên Chúa là một hồng ân, đồng thời chúng ta cũng được kêu gọi làm môn đệ của Ngài để đi loan báo Tin Mừng cho kẻ khác. Nhưng hồng ân ấy có thể bị đánh mất đi khi chúng ta đặt tự do của mình trên ý muốn của Thiên Chúa.

Cuộc sống chạy theo những nhu cầu vật chất là một trở ngại lớn cho những ai muốn là môn đệ của Đức Giêsu. Nếu muốn chiếm được Nước Trời, muốn tìm được sự sống đích thực, thì phải chết đi cho những gì chóng qua, hư nát. Chết đi để được sống.

Thiên Chúa tạo dựng con người không phải để bắt con người phải sống vất vả khổ cực, nhưng để được sống hạnh phúc. Thiên Chúa cũng không để mặc cho con người sống ra sao thì ra tùy số phận của con người, nhưng Ngài muốn cho con người sống hạnh phúc. Nhưng để đạt được mục đích ấy con người phải bước đi theo con đường của Ngài. Con đường ấy không phải là con đường thênh thang, dễ dãi nhưng là con đường hẹp. Con đường ấy là từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà đi theo Thầy Giêsu.

LM GIUSE TRỊNH NGỌC DANH

QUẢN NHIỆM CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM

Comments are closed.