Tập Nhạc: Tháng Mười – 2016

 

Tập Nhạc: "Tháng Mười – 2016"
Sáng Tác:  Nhiều Tác Giả

Trình bày: Ca Đoàn Hương Việt Cộng Đoàn Anaheim

Tháng Mười 2016

TV: 94

Tác Giả: Ngọc Diệp

Trình bày: Quân Dương

 

ĐK: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Các ngươi đừng cứng lòng".

1)Nào hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa.

Nào hãy hoan hô Đá Tảng cứu độ ta!

Hãy ra trước Thiên Nhan với lời ca ngợi.

Hãy dâng về tòa cao ngàn khúc ca mừng.

2)Nào hãy tới, hãy mau cúc cung phục bái.

Qùy trước Thiên Nhan Chúa Trời  Chúa của ta.

Chúa đã tác sinh ta, ta là dân người.

Chung một đoàn chiên, được Chúa dắt dìu.

3)"Đừng chai đá, giống như ở Mêriba.

Đừng cứng tin như ở Massa.

Giống như Cha ông các ngươi, đã từng cứng lòng.

Dẫu cho được nhìn xem kì tích ta làm."

 

 

 

 

Comments are closed.