“VUI MỪNG LÊN” và “VUI CA LÊN NÀO”

"HÃY VUI MỪNG LÊN" và "VUI CA LÊN NÀO" MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2016.

CHÚA NHẬT THỨ BA và THỨ TƯ CỦA MÙA VỌNG ĐÃ ĐẾN.  Ta hãy thắp ngọn nến đề chuẩn bị đón Chúa ngự đến trong lòng con, trong gia đình con, trong muôn dân,  trong Giáo Hội.

XIN BẤM LÊN HÌNH VÀ LẮNG NGHE TIẾNG HÁT

@Iphone7, SN

Tập Nhạc: “Đời Là Thuyền Ra Khơi” – LM. Trịnh Ngọc Danh

 

Tập Nhạc: "Đời Là Thuyền Ra Khơi" – LM. Trịnh Ngọc Danh

 

Đời là thuyền ra khơi

 

Tập Nhạc: “Trên Cánh Phượng Hoàng” – LM. Trịnh Ngọc Danh

Tập Nhạc: "Trên Cánh Phượng Hoàng"

– LM. Trịnh Ngọc Danh

 

Trên Cánh Phượng  Hoàng

 

Tập Nhạc: “Hãy Ngước Mắt và Ngẩng Đầu Lên” – LM. Trịnh Ngọc Danh

 

Tập Nhạc : "Hãy Ngước Mắt và Ngẩng Đầu Lên" – LM. Trịnh Ngọc Danh

 

Hãy ngước mắt và ngẩng đầu lên