Hạnh Các Thánh – Tháng Mười Một

01/11/2022                                                                               1 Tháng Mười Một                                                                                     Lễ Các Thánh Ngày lễ đầu tiên trong lịch sử để vinh danh các thánh là ngày tưởng niệm “các vị tử đạo” được cử hành vào đầu thế kỷ thứ tư. Vào … Continue reading

Hạnh Các Thánh-Tháng Bảy

1/07/2022 1 Tháng Bảy    Thánh Junipero Serra    (1713-1784)     Miguel Jose Serra sinh ở đảo Majorca Tây Ban Nha, và lấy tên Junipero khi gia nhập Dòng Phanxicô. Ðược thụ phong linh mục năm 1737, ngài dạy triết thần … Continue reading

Hạnh Các Thánh-Tháng Năm

01/05/2022 1 Tháng Năm    Thánh Giuse Thợ     Hiển nhiên là để ứng phó với việc cử hành “Ngày Lao Ðộng” của Cộng Sản mà Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập ngày lễ Thánh Giuse Thợ vào năm … Continue reading

Hạnh Các Thánh-Tháng Tư

01/04/2022 01 Tháng Tư Chân Phước Elisabetta Vendramini (1790-1860) Cuộc đời của chân phước Elisabetta đã được hướng dẫn bởi câu phúc âm “Tình yêu Ðức Kitô đã thúc giục chúng ta tiến bước” (2 Cor. 5:14). Sinh ở Bassano … Continue reading

Hạnh Các Thánh-Tháng Ba

01/03/2022 Ngày 1 Tháng 03 Thánh Ðavít (k. 589) Ðavít là thánh quan thầy của xứ Wales và có lẽ là vị thánh nổi tiếng nhất nước Anh. Nhưng không may, chúng ta không biết nhiều về người. Ðược biết người … Continue reading