Hạnh Các Thánh/ Tháng Bảy

1/07/2020 1 Tháng Bảy    Thánh Junipero Serra    (1713-1784)     Miguel Jose Serra sinh ở đảo Majorca Tây Ban Nha, và lấy tên Junipero khi gia nhập Dòng Phanxicô. Ðược thụ phong linh mục năm 1737, ngài dạy triết thần … Continue reading

Thánh Junipero Serra    

01/07/2020 1 Tháng Bảy    Thánh Junipero Serra    (1713-1784)     Miguel Jose Serra sinh ở đảo Majorca Tây Ban Nha, và lấy tên Junipero khi gia nhập Dòng Phanxicô. Ðược thụ phong linh mục năm 1737, ngài dạy triết thần ở … Continue reading