HomeThông Báo

Thông Báo


Thông báo của Giáo Phận Orange Nhà Thờ sẽ mở cửa trở lại.

Thông báo của Giáo Phận Orange Nhà Thờ sẽ mở cửa trở lại.

Giáo Phận Orange thông báo các Thánh Lễ cộng đồng có thể bắt đầu vào ngày Chúa Nhật, 14 tháng 6, với một số giới hạn, theo từng giai đoạn Hôm nay (22/5/2020) Giáo phận Orange thông báo: các Thánh … Continue reading → ...
BẢN TIN CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2020

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2020

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2020 … Continue reading → ...
THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN MÙA PHỤC SINH TUẦN VI & CHÚA NHẬT TUẦN VII NĂM A

THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN MÙA PHỤC SINH TUẦN VI & CHÚA NHẬT TUẦN VII NĂM A

THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN MÙA PHỤC SINH TUẦN VI & CHÚA NHẬT TUẦN VII NĂM A … Continue reading → ...