HomeSuy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa


Chúa Nhật Mùa Phục Sinh Tuần VIII/ Năm A

Chúa Nhật Mùa Phục Sinh Tuần VIII/ Năm A

31/05/2020 Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Phục Sinh Năm A Lễ Hiện Xuống Lễ Vọng BÀI ĐỌC I: St 11, 1-9 “Ta hãy xuống coi và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn”. Trích sách Sáng Thế. Lúc bấy giờ … Continue reading → ...
CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN VII NĂM A

CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN VII NĂM A

CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN VII NĂM A CHÚA NHẬT NGÀY 24-5-2020 LỄ THĂNG THIÊN BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, … Continue reading → ...
CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN VI NĂM A

CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN VI NĂM A

CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN VI NĂM A CHÚA NHẬT NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2020   BÀI ĐỌC I: Cv 8, 5-8. 14-17 “Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần”. Trích sách Tông … Continue reading → ...
CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN V NĂM A

CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN V NĂM A

CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN V NĂM A CHÚA NHẬT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2020 BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1-7 “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, … Continue reading → ...
CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN IV NĂM A

CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN IV NĂM A

CHÚA NHẬT MÙA PHỤC SINH TUẦN IV NĂM A CHÚA NHẬT 03-5-2020 BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14a. 36-41 “Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Đấng Kitô”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ … Continue reading → ...