HomeSinh Hoạt Công Giáo

Sinh Hoạt Công Giáo

CỘNG ĐOÀN ĐÓN XUÂN VUI trong TUẦN LỄ TẾT THỨ 02, năm CANH TÝ 2020.  Chuơng trình Văn Nghệ TẾT Canh Tý trong Hội Truờng giáo xứ

CỘNG ĐOÀN ĐÓN XUÂN VUI trong TUẦN LỄ TẾT THỨ 02, năm CANH TÝ 2020. Chuơng trình Văn Nghệ TẾT Canh Tý trong Hội Truờng giáo xứ

CA ĐOÀN HUƠNG VIỆT mở đầu chương trình văn nghệ đầu Xuân CHÀO MỪNG cộng đoàn dân Chúa qua MC Vũ Hùng, Chủ Tịch cộng đoàn, và Cha Quản Nhiệm. Của ăn phần hộp của cộng đoàn được Cha chúc … Continue reading → ...
CHÀO MỪNG CHA CHÁNH XỨ & THẦY PHÓ TẾ MỚI đến cộng đoàn.  WELCOME the NEW PASTOR, and DEACON.

CHÀO MỪNG CHA CHÁNH XỨ & THẦY PHÓ TẾ MỚI đến cộng đoàn. WELCOME the NEW PASTOR, and DEACON.

Cộng đoàn St. Boniface chào mừng Cha Chánh Xứ mới Juan Navarro, và Thầy Phó Tế Tom Casco. Nguyện xin Thánh Ý Chúa dẫn đuờng cho chúng con trong lòng cậy trông, và chúc lành Cha và Thầy Phó Tế … Continue reading → ...
CỘNG ĐOÀN ĐÓN XUÂN VUI trong TUẦN LỄ TẾT  THỨ 02, năm CANH TÝ 2020

CỘNG ĐOÀN ĐÓN XUÂN VUI trong TUẦN LỄ TẾT THỨ 02, năm CANH TÝ 2020

CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA đón Xuân long trọng và luôn ghi ơn tiền đồ tổ quốc, và nhớ đến đấng tiền nhân đã hy sinh dựng nuớc, và giữ nuớc. Đẹp thay thế hệ con cháu chuyển tiếp ngày nay … Continue reading → ...
TẾT TẾT TẾT NĂM CANH TÝ 2020 BÀI GIẢNG và TÔN VINH SÁCH THÁNH KINH trong THÁNH LỄ MINH NIÊN

TẾT TẾT TẾT NĂM CANH TÝ 2020 BÀI GIẢNG và TÔN VINH SÁCH THÁNH KINH trong THÁNH LỄ MINH NIÊN

LỘC TẾT của mùa Xuân Canh Tý là đây. Lời Chúa và bài giảng của Cha Quản Nhiệm đến với cộng đoàn giáo dân trong ngày đầu Xuân Linh Mục Quản nhiệm trong nghi thức Tôn vinh Sách Thánh Kinh, … Continue reading → ...
TẾT TẾT TẾT NĂM CANH TÝ 2020 TNTT ĐOÀN MÚA LÂN  ĐÓN XUÂN VỀ trong GIÁO XỨ

TẾT TẾT TẾT NĂM CANH TÝ 2020 TNTT ĐOÀN MÚA LÂN ĐÓN XUÂN VỀ trong GIÁO XỨ

CÁC EM TNTT sau phần Thánh Lễ đã thúc Lân vào Nhà Thờ cùng cộng đoàn đón Xuân qua điệu múa Lân thật xuất sắc, và ngoạn mục. Mỗi một thế hệ đi qua, điệu múa Lân ngày càng điêu … Continue reading → ...