Sinh Hoạt Công Giáo

Trực Tuyến: Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống | 6:30pm Thứ 7 Ngày 30 Tháng 5 Năm 2020 | “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21)

Trực Tuyến: Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống | 6:30pm Thứ 7 Ngày 30 Tháng 5 Năm 2020 | “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21)

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A – May 30, 2020 (Vietnamese)Posted by Saint Boniface Catholic Church – Anaheim on Saturday, 30 May 2020 … Continue reading → ...
Chúc Mừng Ngày Lễ Hiền Mẫu Ngày 10 Tháng 5 Năm 2020

Chúc Mừng Ngày Lễ Hiền Mẫu Ngày 10 Tháng 5 Năm 2020

CHÚC MỪNG NGÀY LỄ HIỀN MẪU NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2020 … Continue reading → ...
CÁC NHÀ THỜ GIÁO XỨ CỦA ROMA ĐƯỢC MỞ CỬA

CÁC NHÀ THỜ GIÁO XỨ CỦA ROMA ĐƯỢC MỞ CỬA

CÁC NHÀ THỜ GIÁO XỨ CỦA ROMA ĐƯỢC MỞ CỬA Thứ Năm ngày 12/03 vừa qua, chính phủ Ý đã đưa ra một loạt các hạn chế nghiêm khắc để ngăn chặn sự bùng phát của virus corona và giáo … Continue reading → ...
THÔNG BÁO GIỜ THÁNH LỄ

THÔNG BÁO GIỜ THÁNH LỄ

THÔNG BÁO GIỜ THÁNH LỄ … Continue reading → ...