CTĐS THÁNH LINH ANAHEIM THAM DỰ KHÓA 24, TTCG JUNE 2016

AnaheimDSC08375

Nhóm CTĐS CĐ Anaheim tham dự Khóa 24 cùng với trên 300 giáo dân tại Gp Orange tại Trung Tâm Công Giáo 3 ngày cuối tuần của cuối Tháng 6 trong tâm tình tĩnh tâm, học hỏi, cầu nguyện và ca ngợi Thiên Chúa.

Khóa 24 tổ chức năm nay theo huấn dụ Vatican trong chủ đề "Đời Nọ Đến Đời Kia Chúa Hằng Thương Xót"  Luca 1.50, với 6 đề tài huấn đức do các Linh Mục và giáo dân thuyết giảng.

Trong 3 ngày Lễ Lao Động năm nay 2016, Đại Hội CTĐS nam Cali (SCRC) sẽ tổ chức Khóa 45 tại Anaheim Convention với sự tham dự trên 12,000 người từ khắp nơi trên nước Mỹ.   Đại Hôi quy tụ trên 20 diễn giảng và trên 35 đề tài với Thánh Lễ Chữa Lành vào Thứ Bảy. 

Chi tiết tham dự SCRC kèm theo Link này

Hình coi thêm bấm vào đây

Comments are closed.