Chúa Nhật VII PS-Năm C

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, màu nhiệm Chúa Giêsu Lên Trời là niềm vui, niềm hy vọng cho hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Với lòng cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin.

 

  1. Giáo Hội có sứ mạng tiếp tục loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn, là những người kế vị các Tông Đồ, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để các Ngài nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và đưa nhiều người trở về với Chúa.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô Hữu được nhận ra rằng: hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu chỉ có đươc trong đời sống mai sau ở bên Nước Chúa.

,,,,,,.Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con luôn hướng lòng về quê hương đích thực ở trên Trời, đồng thời biết cùng nhau xây dựng Nước Trời ngay ở đời này, bằng đời sống yêu thương tha thứ và phục vụ anh em.

…….Chúng ta cầu xin Chúa

 

  1. Trong nghi thức “Sai Đi” của các Anh Chị Thừa Tác Viên Lời Chúa và Lời Nguyện Giáo Dân hôm nay. Xin Chúa và Thánh Phaolô quan thầy chúc lành và ban nhiều hồng ân, để khi họ tuyên đọc Lời Chúa với niềm xác tín chân thành, lòng cảm tạ ngợi khen, và chu toàn sứ vụ cao cả mang tin mừng đến cho anh em trong cộng đoàn khi tham dự Thánh Lễ.

…….Chúng ta cầu xin Chúa,

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, trước khi về Trời Chúa đã dạy chúng con phải rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Xin ban Thánh Thần Chúa, để nhờ sự thánh hóa và phù trợ của Ngài, giúp chúng con chu toàn bổn phận cách tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Comments are closed.