Chúa Nhật IV PS-Năm C

Lời Chúa

08/05/2022
Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 14. 43-52

“Đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.

Đến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: “Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”. Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 99, 2. 3. 5

Đáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:

1) Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. – Đáp.

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. – Đáp.

3) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Kh 7, 9. 14b-17

“Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên; họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế.

Và một bô lão đã nói với tôi: “Đây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Đấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.    

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 10, 14

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 10, 27-30

“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.

Đó là lời Chúa.Suy Niệm Lời Chúa

08/05/2022

CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS – C
Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ
Ga 10,27-30

LÀ MỤC TỬ CHÍNH DANH

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời.(Ga 10,27-28)

Suy niệm:Con người mất hai năm để học nói, nhưng dành cả cuộc đời để lắng nghe.” Lắng nghe là kỹ năng phải luyện tập mới có, mới hoàn thiện. Lắng nghe ai đó không đơn giản là thâu nhận âm thanh, nhưng nhất là thấu cảm để hiểu ý của người muốn nói với mình. Qua lối nói ẩn dụ trong Tin Mừng, Chúa Giê-su dạy những ai được quy tụ trong ràn chiên của Ngài kỹ năng lắng nghe và nhận biết Ngài là người Mục tử chính danh: Ngài yêu thương chăm sóc chiên không phải cách chung chung mà Ngài biết và gọi tên từng con chiên, và dám hy sinh mạng sống mình để chiên được sống và sống dồi dào. Đối lại từng con chiên cũng có được kỹ năng lắng nghe, nhận biết tiếng chủ chiên của mình và đi theo ông chứ không đi theo người lạ “vì chúng không nhận biết tiếng người lạ”.

Bạn ơi, Chúa Giê-su biết con người bạn, biết cả tính cách, nội tâm bạn; ngay cả trước khi bạn thành hình trong lòng mẹ, Chúa đã biết (x. Gr 1,5). Người biết rõ bạn mong chờ hay khao khát điều gì. Điều Người mong muốn là bạn được sống dồi dào. Nhưng để có sự  sống dồi dào ấy, bạn cần phải biết nghe. Ý thức “nói là gieo, nghe là gặt,” bạn xin ơn biết lắng nghe Lời Chúa, đem ra thực hành, để đời sống thiêng liêng của bạn gặt được nhiều bông lúa trĩu hạt.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian thinh lặng suy niệm Lời Chúa để lắng nghe và nhận ra ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Mục tử, xin cho con nhận ra tình yêu hy sinh, tự hiến của Chúa. Nhờ đó con sống lòng biết ơn, đáp trả cân xứng bằng việc lắng nghe và tuân giữ Lời Ngài. Amen.

Trích từ Thanhlinh.net

Comments are closed.