Chúa Nhật III PS-Năm C

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, sau khi sống lại, Chúa đã củng cố đức tin cho các Tông Đồ, và tiếp tục yêu thương hướng dẫn Hội Thánh của Ngài. Với lòng biết ơn và tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

 

  1. Chúa đã trao cho Thánh Phêrô sứ mạng làm đầu Giáo Hội và chăn dắt đoàn chiên Chúa. Xin Chúa tuôn đổ tràn đầy ơn sủng và thánh hóa Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, để các Ngài nhiệt thành chu toàn sứ mạng mà Chúa đã trao ban cho các Ngài.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho các cánh đồng tuyền giáo có nhiều thợ gặt nhiệt thành hăng say rao giảng Tin Mừng, và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, để đem nhiều người tin nhận Chúa và trở về với Chúa.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Nhân ngày kỷ niệm 30 tháng 4. Xin Chúa thương đến con dân Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại, được hưởng sự tự do và bình an đích thực của Chúa. Xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân hồn xác trên chúng con, cho chúng con luôn được Chúa phù trợ che chở, và sống xứng đáng trong ơn gọi được làm con Chúa.

,,,,,,.Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, luôn biết vững tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, đồng thời biết dùng đời sống của chính mình làm chứng nhân cho Tin Mừng Nước Trời, và làm cho nhiều người được nhận biết Chúa.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế:  Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa luôn hiện diện và ở cùng với Hội Thánh và ban cho chúng con sự sống mới. Xin gia tăng đức tin nơi chúng con, để chúng con luôn biết tin tưởng phó thác vào Chúa, và bước đi trong Ánh Sáng Phục Sinh vinh quang của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Comments are closed.