Mừng Bổn Mạng Huynh Đoàn Đa Minh

Cộng đoàn đón mừng ngày Bổn Mạng của Huynh Đoàn Đa Minh sau trên một năm ruỡi cách ly nạn dich Covid. Các hội viên và hội đoàn Đa Minh từ Trung Uơng cũng tới tham dự Thánh Lễ ngày hôm nay và chụp hình lưu niệm duới đây.

.

Cha quản nhiệm trong Thánh Lễ chúc mừng huynh đoàn, và cũng nhắc nhở cộng đoàn gia nhập Huynh Đoàn Đa Minh để nối kết và tăng trưởng Đức Tin trong đời sống Đạo từ cá nhân, tới gia đình, và cộng đoàn.

Comments are closed.