Lễ Thánh Thần Hiện Xuống ~Pentacost, và các Sinh Hoạt Kết thúc Khóa học 2021

Mục vụ Mùa Phục Sinh chấm dứt trong Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại cộng đoàn. Các chuơng trình học như Giáo Lý và Việt Ngữ cũng tổ chức ngày cuối cùng cho học trò và các thầy cô, ngoại trừ TNTT. Thánh lễ cuối cùng của năm học cũng là ngày đoàn TNTT thăng cấp Huynh Truởng, trong đây có 3 TNTT tăng cấp trong đoàn năm nay.

.

Lễ Thánh Thần Hiện Xuống cũng là ngày Bổn Mạng của ca đoàn Huơng Việt, sau một thời gian dài vắng tiếng ca đoàn nay dư âm thánh ca trờ lại làm cộng đoàn phấn khởi thêm và mang phần phụng vụ thánh lễ thêm trang trọng.

NGÀY BỔN MẠNG CỦA CĐ HUƠNG VIỆT

NGÀY CUỐI CÙNG GIÁO LY VỚI SR ROSEMARY HỒNG

Comments are closed.