Phân Ưu Về Sự Ra Đi Của Cha Gioan Trần Công Nghị, Giám Đốc Vietcatholic

Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống ,Sơ Hồng,
Ban Chấp Hành cùng toàn thể
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
và chia buồn cùng đại gia đình Linh Mục và
Ban Giám Đốc Vietcatholic về sự ra đi của

CHA GIOAN TRẦN CÔNG NGHỊ
BÚT HIỆU LÀ ĐỒNG NHÂN, VÀ THIÊN ÂN,
đã được Chúa gọi về tại tư gia
ở Garden Grove, Orange County, Hoa Kỳ
lúc 11g30 ngày 22 tháng Tư, 2021

Thánh Lễ An Táng
vào lúc 10am Thứ 6 ngày 30.4.2021 vừa qua

Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện
cho Linh Hồn CHA GIOAN TRẦN CÔNG NGHỊ
trong giờ kinh nguyện gia đình

Comments are closed.