Phân Ưu Về Sự Ra Đi Của Bà Triệu Kim Bách – Nhũ Danh Maria Têrêsa Tống Thị Bích Thủy

Cha Quản Nhiệm,
Sơ Hồng, Ban Chấp Hành cùng
toàn thể CĐ Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
cùng thầy Minh Tống và Đại tang quyến về sự ra đi của

Bà TRIỆU KIM BÁCH
Nhũ danh Maria Têrêsa Tống Thị Bích Thủy
Đã được Chúa gọi về ngày 20 tháng 3 năm 2021
hưởng dương 61 tuổi bà là em họ thầy Minh Tống

CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG VÀ TANG LỄ
Nhà thờ Catholic Saint Boniface
120 N. Janss
St. Anaheim CA 92805

Thứ Hai, ngày 29 tháng 03 năm 2021
11:30 AM: Thăm Viếng và Cầu Nguyện
12:00 PM: Thánh Lễ An Táng

Nguyện xin Chúa Phục Sinh sớm đưa Linh
Hốn bà Maria Têrêsa về hưởng nhan thánh Chúa.

Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn bà Maria Têrêsa
trong
giờ kinh nguyện gia đình.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Maria Têrêsa được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.

Comments are closed.