Chúc Mừng Các Em Được Rước Lễ Lần Đầu

Cha Quản Nhiệm,
Ban Chấp Hành cùng toàn thể
Cộng Đoàn Dân Chúa
Chúc Mừng đến tất cả các em được
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Hôm nay,
ngày 8 tháng 8 năm 2020

Ngô Phương Thùy
Nguyễn Khải Alexander
Nguyễn Dan Kaiser
Nguyễn Trúc Thomas
Ninh Tuấn Preston
Phạm Minh Toàn Benjamin
Phạm Tâm Trathan
Phan Thái Isaac
Phan Thái Phineas
Phùng Nguyễn Benedict
Trần Đỗ Alena
Trần Đỗ Seraphina
Vũ Ngọc Jacob

Cầu chúc các em luôn luôn được
Chúa Giêsu Thánh Thể
ngự trị trong tâm hồn

Mong Quý Phụ Huynh tiếp tục cho con đi học Giáo Lý
đến khi lên Trung Học vào chương trình Thêm Sức

Comments are closed.