Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 19/07/2020

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2020
$14,914.81

TẠ ƠN CHÚA
Xin chân thành cám ơn
Sự đóng góp của quý vị
cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.