PHÂN ƯU
Cha quản nhiệm, thầy Minh Tống, sơ Hồng, ban chấp hành
cùng toàn thể cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến về sự ra đi của

Cụ Bà Matta Nguyễn Thị Thảo

Cụ Bà Matta Nguyễn Thị Thảo đã qua đời tại Việt Nam, hưởng thọ 82 tuổi
Bà là mẹ của chị
Hương Đồng,
một ca viên của ca đoàn Hương Việt trong cộng đoàn chúng ta


Nguyện xin Chúa Phục Sinh
sớm đưa linh hồn cụ bà Matta về hưởng nhan thánh Chúa

Xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện
cho linh hồn cụ bà Matta trong giờ kinh nguyện gia đình

“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.”

Comments are closed.