KINH CẦU ĐỨC MẸ GUADALUPE TRONG CƠN DỊCH BỊNH/ TIẾNG VIỆT&TIẾNG ANH

KINH CẦU ĐỨC MẸ GUADALUPE TRONG CƠN DỊCH BỊNH/ TIẾNG VIỆT&TIẾNG ANH

 

KINH CẦU ĐỨC MẸ GUADAUPE TRONG CƠN BỊNH DỊCH TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH

XIN VÀO XEM . . .Kinh khấn Đức Bà Guadalupe của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, được phổ biến cho các giáo phận tại Mỹ vào ngày 13 tháng 3 vừa qua. Kinh này đã được dịch ngay sang tiếng Việt, bản kinh tiếng Việt đã được lên trang mạng của HĐGMHK. Tạ ơn Chúa, cảm tạ Đức Mẹ Guadalupe là bổn mạng toàn cõi Mỹ Châu. Trong kinh này có hai tước hiệu của Đức Trinh nữ Maria được lấy từ Kinh cầu Đức Bà: (1) “Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn” (Health of the Sick); (2) “Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng” (Cause of our joy).

 

 

 

 

Comments are closed.