THÔNG BÁO KHẨN CẤP CỦA GIÁO PHẬN ORANGE/ GUIDELINES CORONAVIRUS FROM ORANGE DIOCESE ON MARCH 16-2020

THÔNG BÁO KHẨN CẤP CORONAVIRUS CỦA GIÁO PHẬN ORANGE 16/3/2020 GUIDELINES CORONAVIRUS FROM ORANGE DIOCESE ON MARCH 16-2020 THÔNG BÁO KHẨN CẤP CỦA GIÁO PHẬN ORANGE- GUIDELINES CORONAVIRUS FROM ORANGE DIOCESE ON MARCH-2020  XIN VÀO XEM. . .   … Continue reading

CỘNG ĐOÀN ĐÓN XUÂN VUI trong TUẦN LỄ TẾT THỨ 02, năm CANH TÝ 2020. Chuơng trình Văn Nghệ TẾT Canh Tý trong Hội Truờng giáo xứ

CA ĐOÀN HUƠNG VIỆT mở đầu chương trình văn nghệ đầu Xuân CHÀO MỪNG cộng đoàn dân Chúa qua MC Vũ Hùng, Chủ Tịch cộng đoàn, và Cha Quản Nhiệm. Của ăn phần hộp của cộng đoàn được Cha chúc … Continue reading

CHÀO MỪNG CHA CHÁNH XỨ & THẦY PHÓ TẾ MỚI đến cộng đoàn. WELCOME the NEW PASTOR, and DEACON.

Cộng đoàn St. Boniface chào mừng Cha Chánh Xứ mới Juan Navarro, và Thầy Phó Tế Tom Casco. Nguyện xin Thánh Ý Chúa dẫn đuờng cho chúng con trong lòng cậy trông, và chúc lành Cha và Thầy Phó Tế … Continue reading