TỪ CÕI CHẾT SỐNG LẠI

TỪ CÕI CHẾT SỐNG LẠI

CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA CHAY NĂM B

Bài đọc 1 : ( St 22:1-2,9-13,15-18). Bài đọc 2 : ( Rm 8:31-34). Tin Mừng : ( Mc 9:2-10)

Chết là hết. Đức Giêsu sau khi báo trước cho các môn đệ biết: “ Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại”. Khi nghe Thầy loan báo như thế, có lẽ các môn đệ đang sống trong tâm trạng thất vọng, chán nản, vì có sống lại như Lazarô rồi Thầy cũng lại chết; vì thế, ông Phêrô đã cản ngăn Thầy đừng đi, nhưng đã bị Thầy mắng: “ Xa tan! Lui lại đằng sau Thầy! vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Nhưng  thế nào là sống từ cõi chết sống lại?

Hiểu được sự non yếu về đức tin nơi các môn đệ, sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình lên núi. Và trên núi, Ngài đã biến hình hiển dung. Qua biến cố hiển dung, chúng ta thấy có ba nội dung quan trọng: Đức Giêsu biến đổi hình dạng: Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, ông Êlia và ông Môsê hiện ra đàm đạo với Ngài, và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “ Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” (  xem Mc 9: 2-10)

Trước tiên, Đức Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài biết rằng con đường đau khổ mà Ngài sắp phải chịu không phải là con đường tuyệt vọng, nhưng là con đường dẫn đến vinh quang; từ đó, Ngài hướng các môn đệ về một niềm hy vọng  tương lai vinh hiển để củng cố niềm tin của các ông.

Hai nhân vật đã chết từ lâu, nhưng vẫn còn là những biểu tượng cho chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa: Ông Môisê tượng trưng cho Lề Luật. Ông Êlia tượng trưng cho vai trò của ngôn sứ. Hai nhân vật này là những chứng nhân cho sứ mệnh Thiên Sai của Đức Giêsu. Đức Giêsu là Đấng được Lề Luật và các ngôn sứ loan báo từ ngàn xưa, nay đã đến để thực hiện chương trình cứu độ con người của Thiên Chúa.

Sau khi nhận phép rửa của ông Gioan, có tiếng từ trời phán: “ Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” Lời tuyên bố ấy nhằm cho nhân loại biết Đức Giêsu là con của Bà Maria theo xác thịt, nhưng là Con yêu dấu của Cha trên trời. Lần này, trên núi Tabo, sau khi biến hình, lại có một tiếng từ trời phán ra : “ Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Đây không phải chỉ là một lời giới thiệu về Con yêu dấu của Ngài cho nhân loại sau khi chết và phục sinh về trời mà Chúa Cha còn thêm một mệnh lệnh cho hậu thế: “ Hãy vâng nghe lời Ngài.” Vâng nghe lời của người Con chí ái của Ngài cũng là  nghe lời Giáo Hội hôm nay.

Choáng ngợp trước cảnh vinh quang và huy hoàng củaThầy biến dạng, với cái nhìn phàm tục, ông Phêrô đã thưa với Thầy: “ Chúng con ở đây, thật là hay, chúng con xin dựng ba lều.” Ông Phêrô chỉ nhìn thấy hiện tại mà chưa nhìn thấy tương lai! Lên núi chỉ mới là cái nhìn về vinh quang của tương lai. Nhưng để đạt đến được sự biến hình ấy, con người phải xuống núi, sống với cuộc sống thực tại của mình mà vẫn luôn hướng về viễn cảnh vinh quang ấy. Không con đường nào có thể dẫn đến vinh quang ấy ngoài con đường mà Đức Giêsu đã đi qua.

Từ trên núi xuống, Đức Giêsu đã truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi Con Người đã từ cõi chết sống lại. Các ông vẫn chưa hiểu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì. Con đường dẫn đến sự biến dạng vinh quang ấy không còn con đường nào khác ngoài con đường Thầy chí thánh đã đi qua: Con đường đau khổ phía trước mà Đức Giêsu sẽ đi qua là một thử thách con người để đi đến sự sống vinh quang đời đời.

Chúa nhật I Mùa Chay, Phụng vụ mời gọi chúng ta cùng Đức Giêsu đi vào sa mạc để ăn chay, sám hối và cầu nguyện, thì Chúa nhật này, Phụng vụ lại mời chúng ta cùng lên núi với Ngài để nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu phục sinh để vững tin vào Ngài.

Ngày xưa, các môn đệ chưa hiểu thế nào là “ từ cõi chết sống lại”; nhưng người tín hữu hôm nay đã hiểu từ cõi chết sống lại là gì, nhưng chúng ta đã và sẽ chuẩn bị thế nào cho ngày sống lại của mình?

LM Giuse Trịnh Ngọc Danh

Quản nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm B

CHÚA NHẬT 02-25-2018

BÀI ĐỌC I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

"Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông đáp lại: "Dạ, con đây". Chúa nói: "Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi".

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông thưa lại: "Dạ, con đây". Người nói: "Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta". Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: "Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 115, 10 và 15. 16-17. 18-19

Đáp: Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh (Tv 114, 9).

Xướng: 1) Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: "Tấm thân tôi trăm phần khổ cực!" Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. – Đáp.

2) Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. – Đáp.

3) Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Giê-rusalem hỡi! – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 31b-34

"Thiên Chúa không dung tha chính Con mình".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta? Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 17, 5

Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".

PHÚC ÂM: Mc 9, 1-9 (Hl 2-10)

"Đây là Con Ta rất yêu dấu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?" Đó là lời Chúa.

 

Second Sunday of LentSecond Sunday of Lent

SUNDAY 02-25-2018

Reading 1 Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18

God put Abraham to the test.
He called to him, "Abraham!"
"Here I am!" he replied.
Then God said:
"Take your son Isaac, your only one, whom you love,
and go to the land of Moriah.
There you shall offer him up as a holocaust
on a height that I will point out to you."

When they came to the place of which God had told him,
Abraham built an altar there and arranged the wood on it.
Then he reached out and took the knife to slaughter his son.
But the LORD's messenger called to him from heaven,
"Abraham, Abraham!"
"Here I am!" he answered.
"Do not lay your hand on the boy," said the messenger.
"Do not do the least thing to him.
I know now how devoted you are to God,
since you did not withhold from me your own beloved son."
As Abraham looked about,
he spied a ram caught by its horns in the thicket.
So he went and took the ram
and offered it up as a holocaust in place of his son.

Again the LORD's messenger called to Abraham from heaven and said:
"I swear by myself, declares the LORD,
that because you acted as you did
in not withholding from me your beloved son,
I will bless you abundantly
and make your descendants as countless
as the stars of the sky and the sands of the seashore;
your descendants shall take possession
of the gates of their enemies,
and in your descendants all the nations of the earth
shall find blessing—
all this because you obeyed my command."

Responsorial Psalm Ps 116:10, 15, 16-17, 18-19

R. (116:9) I will walk before the Lord, in the land of the living.
I believed, even when I said,
"I am greatly afflicted."
Precious in the eyes of the LORD
is the death of his faithful ones.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
O LORD, I am your servant;
I am your servant, the son of your handmaid;
you have loosed my bonds.
To you will I offer sacrifice of thanksgiving,
and I will call upon the name of the LORD.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
My vows to the LORD I will pay
in the presence of all his people,
In the courts of the house of the LORD,
in your midst, O Jerusalem.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.

Reading 2 Rom 8:31b-34

Brothers and sisters:
If God is for us, who can be against us?
He who did not spare his own Son
but handed him over for us all,
how will he not also give us everything else along with him?

Who will bring a charge against God's chosen ones?
It is God who acquits us, who will condemn?
Christ Jesus it is who died—or, rather, was raised—
who also is at the right hand of God,
who indeed intercedes for us.

Verse Before the Gospel Cf. Mt 17:5

From the shining cloud the Father's voice is heard:
This is my beloved Son, listen to him.

Gospel Mk 9:2-10

Jesus took Peter, James, and John
and led them up a high mountain apart by themselves.
And he was transfigured before them,
and his clothes became dazzling white,
such as no fuller on earth could bleach them.
Then Elijah appeared to them along with Moses,
and they were conversing with Jesus.
Then Peter said to Jesus in reply,
"Rabbi, it is good that we are here!
Let us make three tents:
one for you, one for Moses, and one for Elijah."
He hardly knew what to say, they were so terrified.
Then a cloud came, casting a shadow over them;
from the cloud came a voice,
"This is my beloved Son. Listen to him."
Suddenly, looking around, they no longer saw anyone
but Jesus alone with them.

As they were coming down from the mountain,
he charged them not to relate what they had seen to anyone,
except when the Son of Man had risen from the dead.
So they kept the matter to themselves,
questioning what rising from the dead meant.

 

TẾT MẬU TUẤT NEW YEAR 2018

Tết năm nay tới với cộng đoàn mang bầu khí náo nhiệt qua những màu sắc tưng bừng trang trí từ trong nhà thờ đến phần văn nghệ trong hội trưòng.  Ai cũng vui từ những y phục cổ truyền, trống đánh, thắp huơng trên bàn thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tới lì xì múa lân, xóc bầu cua cá cọp cùng xổ xố, và hát chung vui trên xân khấu.

Tết tới với cộng đoàn năm nay có đủ các hương vị của mùa Xuân bất tận. 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi nguời, mọi nhà trong mùa Xuân mới và một năm đầy Ơn Chúa.

Xin bấm vào đây coi thêm hình–Click Here for more pictures per Link

 Thơ chúc Tết chúc mừng hạnh phúc chan hòa

NĂM tròn xin tiễn tiết đông qua
MỚI đón xuân tươi đến mọi nhà
CHÚC tặng trên đời thêm chữ Hỷ
MỪNG vui khắp chốn cất lời ca
HẠNH dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc
PHÚC lộc, công danh rạng ánh ngà
CHAN chát trống kèn, Lân hợp cảnh
HÒA đàn, tấu sáo rộn ràng ca

MÂU THUẪN NỘI TÂM

MÂU THUẪN NỘI TÂM

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Bài đọc 1 : ( Xh 9:18-15). Bài đọc 2 : ( 1 Pr 3:18-22). Tin Mừng : ( Mc 1:12-15)

“ Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.”( Rm 7:19)  Đó là kinh nghiệm mà thánh Phaolô đã trao đổi với tín hữu Rôma.  Thiện- ác và tốt- xấu  là những mâu thuẫn và nghịch lý của đời sống nội tâm của con người.  Đó là cuộc chiến đấu nội tâm giữa ý muốn của Thiên Chúa và ý muốn của Satan.  

Phát sinh từ Thiên Chúa và quy hướng về Ngài, con người chỉ đạt được cuộc sống nhân bản đầy đủ khi tự do liên kết với Thiên Chúa. Tự do đích thực là dấu chỉ rõ ràng nhất con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Tự do là khả năng bắt nguồn từ lý trí và ý chí để hành động hay không hành động. Con người phải vâng theo luân lý thúc đẩy làm lành lánh dữ. Đó là tiếng nói của lương tâm.

Nhưng ngay từ đầu lịch sử, con người bị thần Dữ cám dỗ nên đã lạm dụng tự do của mình mà sa chước cám dỗ và làm điều ác. Dù vẫn còn ước muốn điều thiện, nhưng bản tính của con người đã bị thương tổn vì nguyên tội, nên con người nghiêng chiều về sự dữ và có thể sai lầm: “ Trong chính con người đã có sự chia rẽ. Vì thế, tất cả cuộc sống con người, cá nhân hay tập thể, đều biểu hiện như một cuộc chiến bi thảm giữa tốt và xấu, giữa ánh sáng và tối tăm.” ( Gaudium et spes 13,2). 

Một buổi chiều, cha bề trên của một tu viện kia hỏi một tu sĩ: “ Hôm nay con đã làm gì?” Tu sĩ trả lời: “ Cũng như những ngày khác, con rất bận bịu mà nguyên sức con không thể làm nỗi, nếu không có sự giúp đỡ của Chúa. Thưa cha, ngày nào con cũng phải coi hai con chim ưng, giữ hai con nai, dạy hai con hiều hâu, thắng một con cá sấu, trị một con gấu và chăm sóc một bệnh nhân.” Cha bề trên cười hỏi lại: “ Những việc như thế làm gì có trong tu viện này?” Tu sĩ giải thích: “ Thưa cha bề trên, thật đúng như thế. Hai con chim ưng là hai con mắt của con; con phải giữ cho chúng luôn trong sáng, không để chúng thu giữ những hình ảnh xấu xa. Hai con nai là hai chân của con; con phải luôn trông coi từng bước đi để chúng bước đi trên nẻo chính đường ngay. Hai con diều hâu là hai bàn tay của con; con phải luôn bắt chúng làm những việc tốt. Con cá sấu là cái lưỡi của con; con phải kìm hãm hằng ngày để nó khỏi thốt ra những lời thâm độc và thô bỉ. Con gấu là trái tim của con; con phải trừng trị nó để khỏi ích kỷ và phô trương. Còn bệnh nhân chính là thân xác con; con phải canh phòng ráo riết để nhục dục không xâm nhập và luôn sống lành mạnh.”

Khởi đầu cuộc rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu được Thánh Thần thúc đẩy đi vào hoang địa. Ở đó Ngài bị cám dỗ. Ma quỷ không thể cám dỗ Ngài qua thiên tính, nhưng cám dỗ Ngài qua nhân tính. Ngài đã chiến thắng. Điều đó cho chúng ta xác định rằng con người không ai thoát khỏi sự yếu hèn của mình, không ai tránh khỏi sự cám dỗ của sự dữ. Càng sống theo lương tâm thánh thiện, theo ý muốn của Thiên Chúa thì lại càng bị cám dỗ nhiều hơn.

Khi kêu gọi chúng ta sám hối, Đức Giêsu đã biết thân phận của con người là yêu đuối hay sa ngã, đồng thời giúp chúng ta ý thức về tình trạng yếu kém, tội lỗi mình để biến đổi con người cũ thành con người mới là tin vào Tin Mừng. Trong Kinh Lạy Cha, Đức Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin: “ Xin chớ để chúng con sa chước càm dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” Phương thế để chiến thắng cám dỗ là ăn chay và cầu nguyện. Sám hối vừa là hòa giải với Thiên Chúa vừa hòa giải với anh em, vừa trở về với Thiên Chúa vừa trở về với anh em.

Mùa chay là dịp cho chúng ta nhìn lại chính bản chất của mình để từ đó chọn cho mình một lối đi thích hợp với ý của Thiên Chúa, là dịp đi vào hoang địa giữa cuộc sống bon chen, là không để cho những nhu cầu, khát vọng của cuộc sống lôi cuốn, là  đi vào cuộc sống nội tâm của mình để ở đó chúng ta gặp gỡ và tâm tình với Thiên Chúa tình yêu trong tinh thần sám hối và tin vào Tin Mừng.

LM Giuse Trịnh Ngọc Danh

Quản nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B

CHÚA NHẬT 18 THÁNG 2- 2018  -NĂM B

"Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt".

Trích sách Sáng Thế.

Đây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cái ông rằng: "Đây Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi, những gì ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi: nước lụt không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa". Và Thiên Chúa phán: "Đây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa Ta với các ngươi, và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi và sau này mãi mãi. Ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa Ta với trái đất. Khi Ta quy tụ mây lại trên trời, mống sẽ xuất hiện trên mây, và Ta sẽ nhớ lại giao ước đã ký kết giữa Ta với các ngươi và mọi sinh vật, và không khi nào nước lụt tiêu diệt mọi loài như thế nữa!" Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

Đáp: Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa (x. c. 10).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. – Đáp.

2) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. – Đáp.

3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Pr 3, 18-22

"Hiện giờ phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em giống như thể thức ấy".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là Đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại. Với Thần Linh, Người đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin, đang khi lòng nhân từ Chúa còn khoan giãn lúc ông Nôe đóng tầu, nhờ đó một số ít người, gồm tất cả tám người, được cứu khỏi nước lụt. Và hiện giờ, phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em cũng giống như thể thức ấy, vì phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng ngự bên hữu Thiên Chúa, sau khi về trời, đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục Người. Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 4,4b

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

PHÚC ÂM: Mc 1, 12-15

"Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng". Đó là lời Chúa.

First Sunday of Lent
SUNDAY 02-18-2018

Reading 1 Gn 9:8-15

God said to Noah and to his sons with him:
"See, I am now establishing my covenant with you
and your descendants after you
and with every living creature that was with you:
all the birds, and the various tame and wild animals
that were with you and came out of the ark.
I will establish my covenant with you,
that never again shall all bodily creatures be destroyed
by the waters of a flood;
there shall not be another flood to devastate the earth."
God added:
"This is the sign that I am giving for all ages to come,
of the covenant between me and you
and every living creature with you:
I set my bow in the clouds to serve as a sign
of the covenant between me and the earth.
When I bring clouds over the earth,
and the bow appears in the clouds,
I will recall the covenant I have made
between me and you and all living beings,
so that the waters shall never again become a flood
to destroy all mortal beings."

Responsorial Psalm Ps 25:4-5, 6-7, 8-9.

R. (cf. 10) Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant.
Your ways, O LORD, make known to me;
teach me your paths,
Guide me in your truth and teach me,
for you are God my savior.
R. Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant.
Remember that your compassion, O LORD,
and your love are from of old.
In your kindness remember me,
because of your goodness, O LORD.
R. Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant.
Good and upright is the LORD,
thus he shows sinners the way.
He guides the humble to justice,
and he teaches the humble his way.
R. Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant.

Reading 2 1 Pt 3:18-22

Beloved:
Christ suffered for sins once,
the righteous for the sake of the unrighteous,
that he might lead you to God.
Put to death in the flesh,
he was brought to life in the Spirit.
In it he also went to preach to the spirits in prison,
who had once been disobedient
while God patiently waited in the days of Noah
during the building of the ark,
in which a few persons, eight in all,
were saved through water.
This prefigured baptism, which saves you now.
It is not a removal of dirt from the body
but an appeal to God for a clear conscience,
through the resurrection of Jesus Christ,
who has gone into heaven
and is at the right hand of God,
with angels, authorities, and powers subject to him.

Verse Before the Gospel Mt 4:4b

One does not live on bread alone,
but on every word that comes forth from the mouth of God.

Gospel Mk 1:12-15

The Spirit drove Jesus out into the desert,
and he remained in the desert for forty days,
tempted by Satan.
He was among wild beasts,
and the angels ministered to him.

After John had been arrested,
Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God:
"This is the time of fulfillment.
The kingdom of God is at hand.
Repent, and believe in the gospel."

 

 

THƯƠNG XÓT HAY THƯƠNG HẠI?

THƯƠNG XÓT HAY THƯƠNG HẠI?

CHÚA NHẬT TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

Bài đọc 1 : ( Lv 13: 1-2.44-46). Bài đọc 2 : ( 1 Cr 10:31-11:1). Tin Mừng : ( Mc 1:40-45)

Trong Kinh Thánh, qua các thời đại, người ta coi bệnh phong cùi là một căn bệnh  lây nhiễm; nên những người mắc bệnh phong hủi bị bắt buộc phải sống cách ly với cộng đồng. Để tránh lây nhiễm cho người khác, người  mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, đầu để trần, lấy áo che miệng và đi đến đâu cũng phải la to “ô uế” để cho người ta biết mà tránh xa. Người ta tin rằng họ là những người bị Thiên Chúa nguyền rủa.Họ là những người bệnh hoạn về thể xác mà còn là không tinh sạch trong tâm hồn.

Đối với người bị phong hủi, tâm trạng và cuộc sống của họ thật buồn thảm. Nỗi đau xót đầu tiên là phải sống cách ly với mọi người, bị mọi người tránh xa, không được ai yêu thương thông cảm. Họ sống vất vưởng trong thế giới cô độc. Có lẽ nỗi đau khổ nhất của người bị phong cùi là bị xua đuổi, không còn được giao tiếp với ai, bị coi như là người đem bất hạnh đến  cho người khác. Người bị phong hủi không những bị sống bên lề xã hội mà còn cả phạm vi tôn giáo.

Nhưng bất chấp những rào cản ấy, người phong hủi đang khao khát một vị cứu tinh có thể đưa anh thoát khỏi tình trạng khốn khổ ấy, và anh đã can đảm mạnh dạn tiến đến gặp Đức Giêsu. Ngài là niềm hy vọng cuối cùng của đời anh. Anh đặt hết niềm tin vào Đấng mà anh chỉ có nghe thiên hạ đồn đãi. Niềm hy vọng cuối cùng trong cơn tuyệt vọng. Một liều ba bảy cũng liều. Khi thất Đức Giêsu đi qua, anh đã mạnh dạn bước ra gặp Ngài: “ Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”  Anh không dám tự cho mình là người xứng đáng để được cứu chữa, nhưng để cho ý muốn của Đấng ấy quyết định. Anh hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn, vào lòng thương xót của Đấng ấy.

Nhìn thấy người phong hủi đang lại gần, thay vì xua đuổi hay tránh xa, Đức Giêsu chạnh lòng thương và để anh tiến gần, bất chấp những qui định của xã hội. Ngài đã tiến lại gần, đưa tay đụng chạm đến anh. Ngài đã trở nên như người bạn của người bị xã hội ruồng bỏ. Một sự đụng chạm mà có lẽ anh chưa hề có được trong mối tương quan giữa con người với con người. Đức Giêsu đã đem đến cho anh sự thân thiện, lòng thương xót và sự cảm thông.

Đứng trước tình trạng khổ đau của người khác như trường hợp người bị phong hủi, có thể có người cho đó là đáng tội, đáng phạt, và từ đó họ mãn nguyện với tình trạng khỏe mạnh của mình; cũng có người vô cảm trước nỗi khổ đau của người khác: không phải chuyện của tôi! và cũng có người xót thương cho hoàn cảnh của những người đau khổ, nhưng tình cảm của họ chỉ là thương hại, một  thứ tình cảm tiêu cực, thiếu trách nhiệm.

Trang Chu nghèo túng, sang hỏi vay thóc Ngụy Văn Hầu. Ngụy Văn Hầu nói: “ Tôi có một khu đất được vua ban cho để hưởng hoa lợi. Người ta sắp nộp tiền thóc cho tôi. Tôi sẽ cho ông vay ba trăm lạng, ông có bằng lòng không?” Trang Chu giận nói: “ Khi Chu đến đây, đi giữa đường, nghe có tiếng gọi, ngoảnh lại trông, thì thấy một con cá đang ngắc ngoải trong cái vết bánh xe. Chu này hỏi: “ Cá ở đây làm gì thế?” Cá đáp: “ Tôi là Thủy Thần ở bên biển Đông mắc cạn tại đây, ông có thể cho tôi một bát nước để cứu tôi lúc nguy cấp này không?” Chu này bảo rằng: “ Để tôi đi qua chơi nước Ngô, nước Việt, rồi tôi sẽ lấy nước sông Tây Giang về cho ngươi, ngươi có bằng lòng không?” Cá giận nói: “ Tôi đang cần đến nước, ông chỉ cho tôi một ít là tôi sống. Nay ông nói như thế, đợi đến lúc ông về, thì ông đến chỗ hàng cá khô đã thấy tôi đấy rồi.” ( Thuyết Uyển, Cổ Học Tinh Hoa )

Việc yêu thương bác ái không đơn giản chỉ mủi lòng xót thương kẻ khác một cách thu động và tiêu cực. Đó là tình cảm thương hại; ngược lại, lòng thương xót là một sức mạnh tích cực đưa chúng ta đến hành động để loại trừ mọi hình thức và cội rễ của đau khổ.

Mục đích của việc Đức Giêsu xuống trần gian là thực hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Phần chúng ta, hãy noi gương của Ngài: Xóa bỏ mọi phân biệt, ngăn cách để đem mọi người trở về sống hòa họp với nhau trong tình thương của Thiên Chúa.

LM Giuse Trịnh Ngọc Danh

Quản nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT 11-02-2018

BÀI ĐỌC I: Lv 13, 1-2. 44-46

"Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại".

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: "Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, hoặc mụn nhọt hay những vết bóng láng, đó là dấu bệnh phong cùi, phải đem họ đến tư tế Aaron, hoặc đến một vị nào trong các con trai của ông.

"Vậy ai mắc bệnh phong cùi, và tư tế ra lệnh phải ở riêng, thì phải mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình mắc bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lâu người đó còn mắc bệnh phong cùi và ô uế, họ phải ở riêng một mình ngoài trại". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 31, 1-2. 5. 11

Đáp: Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ (c. 7).

Xướng: 1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian! – Đáp.

2)  Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: "Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con". – Đáp.

3)  Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 10, 31 – 11, 1

"Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Kitô".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh em làm việc gì khác, anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa. Anh em đừng nên cớ cho người Do-thái, dân ngoại hay Hội thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm. Như tôi đây, tôi cố làm hài lòng mọi người trong mọi sự, không tìm điều gì lợi ích cho tôi, nhưng tìm điều lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi. Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Kitô. Đó là lời Chúa. 

ALLELUIA: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". – Alleluia

PHÚC ÂM: Mc 1, 40-45

"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người. Đó là lời Chúa.

 

Sixth Sunday in Ordinary Time

SUNDAY 02-11-2018

Reading 1 Lv 13:1-2, 44-46

The Lord said to Moses and Aaron,
"If someone has on his skin a scab or pustule or blotch
which appears to be the sore of leprosy,
he shall be brought to Aaron, the priest,
or to one of the priests among his descendants.
If the man is leprous and unclean,
the priest shall declare him unclean
by reason of the sore on his head.

"The one who bears the sore of leprosy
shall keep his garments rent and his head bare,
and shall muffle his beard;
he shall cry out, 'Unclean, unclean!'
As long as the sore is on him he shall declare himself unclean,
since he is in fact unclean.
He shall dwell apart, making his abode outside the camp."

Responsorial Psalm Ps 32:1-2, 5, 11

R. (7) I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation.
Blessed is he whose fault is taken away,
whose sin is covered.
Blessed the man to whom the LORD imputes not guilt,
in whose spirit there is no guile.
R. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation.
Then I acknowledged my sin to you,
my guilt I covered not.
I said, "I confess my faults to the LORD,"
and you took away the guilt of my sin.
R. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation.
Be glad in the LORD and rejoice, you just;
exult, all you upright of heart.
R. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation.

Reading 2 1 Cor 10:31—11:1

Brothers and sisters,
Whether you eat or drink, or whatever you do,
do everything for the glory of God.
Avoid giving offense, whether to the Jews or Greeks or
the church of God,
just as I try to please everyone in every way,
not seeking my own benefit but that of the many,
that they may be saved.
Be imitators of me, as I am of Christ.

Alleluia Lk 7:16

R. Alleluia, alleluia.
A great prophet has arisen in our midst,
God has visited his people.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mk 1:40-45

A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said,
"If you wish, you can make me clean."
Moved with pity, he stretched out his hand,
touched him, and said to him,
"I do will it. Be made clean."
The leprosy left him immediately, and he was made clean.
Then, warning him sternly, he dismissed him at once.

He said to him, "See that you tell no one anything,
but go, show yourself to the priest
and offer for your cleansing what Moses prescribed;
that will be proof for them."

The man went away and began to publicize the whole matter.
He spread the report abroad
so that it was impossible for Jesus to enter a town openly.
He remained outside in deserted places,
and people kept coming to him from everywhere.

CẦU NGUYỆN LÀ NHU CẦU SỐNG

CẦU NGUYỆN LÀ NHU CẦU SỐNG

CHÚA NHẬT TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM B

Bài đọc 1:( Gióp 7:1-4.6-7). Bài đọc 2:( 1Cr 9:16-19,22-23).Tin Mừng : ( Mc1:29-39)

Một ngày làm việc của Đức Giêsu: Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Ngài đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Rồi Ngài đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và chữa lành tất cả những tật bệnh tinh thần và thể xác.

Nhân dịp thánh Phanxicô  vào yết kiến Đức Thánh Cha để xin phê chuẩn luật dòng Anh Em Hèn Mọn, Đức Thánh Cha thân mật hỏi ngài: “ Con có bao giờ thấy Chúa chưa?” Thánh nhân trả lời: “ Con vừa thấy đêm qua.” Đức Thánh Cha lại hỏi: “ Người có nói gì với con không?” Thánh Phanxicô trả lời: “ Người và con bên nhau suốt đêm không nói gì. Tuy nhiên, cứ mỗi lần con kêu “ Cha” với Người, thì Người lại trả lời lại con “ con Ta”. Cứ thế, chẳng có gì hơn cho đến lúc sáng.

Đối với Đức Giêsu, cầu nguyện không phải chỉ vì bổn phận, mà còn là một nhu cầu. Cầu nguyện là giây phút gặp gỡ Chúa Cha. Ngài tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện. Nơi thanh vắng là môi trường phục hồi năng lực để tiếp tục công việc. Nơi thanh vắng và giây phút cô tịch ấy, Ngài kết chặt mối tương quan mật thiết với Chúa Cha. Ngài cũng dạy các môn đệ cầu nguyện: “ Khi cầu nguyện, anh em đừng như bọn đạo đức giả; chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.”( Mt 6:5-6)

Narada, một nhà hiền triết Ấn Độ, rất sùng ngưỡng Thần Hari. Một hôm, Thần Hari nói với ông: “ Này Narada, con hãy đi đến thị trấn bên bờ sông Hằng, vì có một tín đồ của Ta ở đó. Sống với tín đồ ấy sẽ ích lợi nhiều cho con.”  Narada ra đi, cuối cùng ông gặp một bác nông dân. Mỗi sáng sớm thức dậy, ông chỉ kêu tên Thần Hari một lần, rồi vác cày ra ruộng. Ông làm việc suốt ngày ngoài đồng. Tối, trước khi đi ngủ, ông lại kêu tên Thần Hari một lần nữa. Thấy vậy, Narada thầm nghĩ: “Làm sao có thể coi bác ông dân này là một tín đồ của Thần được nhỉ? Ông ta suốt ngày chỉ chìm đắm trong công việc làm ăn.” Biết được ý nghĩ của Narada, Thần Hari nói với ông: “ Hãy rót sữa vào một tô đầy đến miệng, rồi bưng tô sữa ấy đi một vòng quanh thành phố. Cố sao khi con về đây, không một giọt sữa nào bị tràn ra ngoài..” Narada làm y lời. Sau khi đi một vòng thành phố trở về, Thần Hari hỏi: “ Trong chuyến đi vừa rồi, con đã nhớ đến ta mấy lần?” Narada trả lời: “ Làm sao con có thể nhớ đến Ngài khi con còn phải chú ý đến tô sữa này?” Thần nói: “ Tô sữa đó đã chiếm hết sự quan tâm của con đến nỗi con hoàn toàn quên Ta. Nhưng hãy  nhìn người nông dân kia: dù bao nhiêu gánh nặng nuôi sống gia đình đè nặng trên vai, ông ta vẫn có thể nhớ đến Ta hai lần mỗi ngày.”

Cuộc sống của Đức Giêsu là một sự kết hợp hài hòa giữa cầu nguyện và hoạt động. Hoạt động không phải chỉ hăng say rao giảng Tin Mừng, mà còn là xoa dịu những nỗi đau khổ của con người dưới mọi hình thức. Vừa ra khỏi hội đường, nghe tin mẹ vợ ông Simon bị sốt, Ngài đã viếng thăm và chữa cho bà; và người ta lại đem đến cho Ngài những người bệnh tật khác. Lòng thương xót của Ngài không giới hạn. Cuộc sống của Ngài ngoài sự kết hợp với Chúa Cha qua cầu nguyện, Ngài còn kết hợp sự rao giảng Tin Mừng với việc chữa lành bệnh tật tâm hồn và thể xác.  

Con người khát vọng chân lý và hạnh phúc. Đức Kitô là người xuống thế gian để đưa con người đến với những khát vọng ấy. Ngài không thỏa mãn dừng chân ở lại với những ai đã được nghe Ngài giảng dạy mà còn quyết tâm đi đến những nơi mà dân chúng chưa được nghe Tin Mừng cứu độ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”(Mc 1:38).

Đức Giêsu đã nêu gương cho mỗi người Kitô hữu chúng ta là cầu nguyện và sống chứng nhân cho Tin Mừng cứu độ bằng cuộc sống bác ái yêu thương tha nhân. Là những người tin yêu Thiên Chúa, chúng ta nhớ đến Chúa được mấy lần trong một ngày?.

LM Giuse Trịnh Ngọc Danh

Quản nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT 04-02-2018

BÀI ĐỌC I: G 7, 1-4. 6-7

"Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối".

Trích sách Gióp.

Bấy giờ Gióp nói rằng: "Khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công. Cũng như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi, có những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc. Nếu tôi đi ngủ, thì tôi lại nói: "Chừng nào tôi mới thức dậy, và chừng nào là đến chiều? Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối". Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở! Mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 146, 1-2. 3-4. 5-6

Đáp: Hãy chúc tụng Chúa, Đấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm can (c. 3a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ngợi khen Chúa, vì Người hảo tâm; hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta, vì Người êm ái, thực Người rất đáng ngợi khen. Chúa xây dựng lại Giêrusalem, tập họp con cái Israel phân tán. – Đáp.

2) Chính Người chữa những kẻ giập nát tâm can, và băng bó vết thương của lòng họ. Người ấn định con số các ngôi sao, và gọi đích danh từng ngôi một. – Đáp.

3) Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của Người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, Người đè bẹp đứa ác nhân xuống tận đất. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 9, 16-19. 22-23

"Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng Tin Mừng, tôi đem Tin Mừng biếu không, tôi không dùng quyền mà Tin Mừng dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì Tin Mừng để được thông phần vào lợi ích của Tin Mừng. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: "Chiên của Ta nghe biết tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 1, 29-39

"Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ. Đó là lời Chúa.

Fifth Sunday in Ordinary Time

SUNDAY 02-04-2018

Reading 1 Jb 7:1-4, 6-7

Job spoke, saying:
Is not man's life on earth a drudgery?
Are not his days those of hirelings?
He is a slave who longs for the shade,
a hireling who waits for his wages.
So I have been assigned months of misery,
and troubled nights have been allotted to me.
If in bed I say, "When shall I arise?"
then the night drags on;
I am filled with restlessness until the dawn.
My days are swifter than a weaver's shuttle;
they come to an end without hope.
Remember that my life is like the wind;
I shall not see happiness again.

Responsorial Psalm Ps 147:1-2, 3-4, 5-6

R. (cf. 3a) Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
or:
R. Alleluia.
Praise the LORD, for he is good;
sing praise to our God, for he is gracious;
it is fitting to praise him.
The LORD rebuilds Jerusalem;
the dispersed of Israel he gathers.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
or:
R. Alleluia.
He heals the brokenhearted
and binds up their wounds.
He tells the number of the stars;
he calls each by name.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
or:
R. Alleluia.
Great is our Lord and mighty in power;
to his wisdom there is no limit.
The LORD sustains the lowly;
the wicked he casts to the ground.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
or:
R. Alleluia.

Reading 2 1 Cor 9:16-19, 22-23

Brothers and sisters:
If I preach the gospel, this is no reason for me to boast,
for an obligation has been imposed on me,
and woe to me if I do not preach it!
If I do so willingly, I have a recompense,
but if unwillingly, then I have been entrusted with a stewardship.
What then is my recompense?
That, when I preach,
I offer the gospel free of charge
so as not to make full use of my right in the gospel.

Although I am free in regard to all,
I have made myself a slave to all
so as to win over as many as possible.
To the weak I became weak, to win over the weak.
I have become all things to all, to save at least some.
All this I do for the sake of the gospel,
so that I too may have a share in it.

Alleluia Mt 8:17

R. Alleluia, alleluia.
Christ took away our infirmities
and bore our diseases.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mk 1:29-39

On leaving the synagogue
Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John.
Simon's mother-in-law lay sick with a fever.
They immediately told him about her.
He approached, grasped her hand, and helped her up.
Then the fever left her and she waited on them.

When it was evening, after sunset,
they brought to him all who were ill or possessed by demons.
The whole town was gathered at the door.
He cured many who were sick with various diseases,
and he drove out many demons,
not permitting them to speak because they knew him.

Rising very early before dawn, he left
and went off to a deserted place, where he prayed.
Simon and those who were with him pursued him
and on finding him said, "Everyone is looking for you."
He told them, "Let us go on to the nearby villages
that I may preach there also.
For this purpose have I come."
So he went into their synagogues,
preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee.