THÁNH HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ CHÚA KITÔ, GP ORANGE

Giáo phận OC chính thức Thánh Hiến nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô vào ngày thứ Tư 17 vào tháng Bẩy, năm 2019, lúc 10:30 sáng. Buổi Lễ đuợc trực tiếp phát hình trên mạng tại https://dedication.rcbo.org

Kỷ Yếu cho Ngày Thánh Hiến

http://digital.occatholic.com/gallery/view.asp?seq=328112&path=190716024411&fbclid=IwAR3LytBwYENnlLXvGso76jpFIGFE-YiT7tLy0IaE8TuF5TkR4r7F-z4C7-w

Nhà thờ đuợc mua lại năm 2012 từ hội thánh Tin Lành Crystal Cathedral sau khi bị phá sản do Mục sư Tin Lành Dr. Robert Schuller thành lập từ năm 1977, và trở thành nổi tiếng khắp thế giới trong chương trình TV “Hour of Power”.

Một trong những hình ảnh trong sách kỷ yếu “Commemorative Edition July 14, 2019” chuẩn bị cho ngày thánh hiến được ghi nhận có hình ảnh các sinh hoạt của giáo phận, trong đó có cộng đoàn St. Boniface Anaheim trong nghi thức rửa tội một trong những Dự Tòng trong chương trình Giáo Lý Người Lớn, RCIA, vào Đại Lễ Chúa Kitô Phục Sinh 2019.

NGÀY LỄ MÌNH và MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể họp tĩnh tâm, và bầu lại Trưởng Ban ngày hôm nay. Ban nay có một Truởng Ban mới. Giờ Chầu Thánh Thể bắt đầu cho buổi họp cho các thành viên, và kết thúc bằng buồi tiệc nhỏ với phần cắt bánh tặng từ Ban Thuờng Vụ. LM quản nhiệm đã tới tham dự và hát mừng vui với anh Truởng Ban.

CHA QUẢN NHIỆM TẶNG BÀI HÁT CHO TRƯỎNG NHÓM MỚI

Thanksgiving Mass on Father’s Day

CĐ Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim mừng ngày Hiền Phụ và ngày ra trường của giới trẻ trong Cộng Đoàn với Thánh Lễ Tạ Ơn chiều 6/15/2019. Năm nay giới trẻ có hơn 30 em ra trường trong các cấp Tiểu Học, Trung Học, Đại Học và Cao Học tham dự. Cộng Đoàn xin gởi lời chúc sức khoẻ đến các người Cha trong gia đình nhân ngày Hiền Phụ và chúc mừng tất cả các em ra trường năm nay được thành công trong những năm tháng sắp tới.
Xin Cộng Đoàn xem một số hình ảnh trong ngày Lễ Tạ Ơn này.

Hình Ảnh và Post by John Tran

CĐ CHÀO MỪNG LM QUẢN NHIỆM TRẦN VĂN KIỂM bổ nhiệm tới St Boniface vào tháng 7, 2019

LM Trần Văn Kiểm sẽ chuyển tiếp mục vụ từ Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo để tới cộng đoàn Anaheim, St Boniface. Và giáo xứ này cũng là những nhiệm sở đầu tiên trong cuộc đời Linh Mục của Cha trước đó trên 30 năm.

Cộng đoàn Anaheim thân thương chào đón LM Quản Nhiệm Trần Văn Kiểm tới nhiệm sở mới tại đây. Và cũng một lúc cộng đoàn tiễn đưa LM Trịnh Ngọc Danh, sẽ đuợc bổ nhiệm về Gx St. Barbara.

Bầu cử chấm dứt, LM Trần Văn Kiểm, GĐ TT Công Giáo, chúc mừng tân Ban Điếu Hành GP Orange gồm có 15 CĐ Việt Nam. Và chuẩn bị chuyển tiếp mục vụ tại nhiệm sở mới tại CĐ Anaheim, St Boniface.

Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho các Chủ Chiên trong các mục vụ mới, và Nguời luôn đi đồng hành trong những bước chân của các Mục Tử.

29 EM TRONG CT GIÁO LÝ THÊM SỨC II NĂM 2019

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG ….

…..Chúc mừng các em sẽ được ban Phép Thêm Sức trong tuần tới. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các con, em, cháu của cộng đoàn sắp sửa lãnh nhận Chúa Thánh Thần tới trên các em, và mang Tin Mừng cứu độ đến ngưỡng cửa cuộc đời mới của các em, và tiếp tục đi trong Đức Tin Công Giáo.